ΔΤ ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ 12-2-2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Δ.

Χθες 11/02/2019 πραγματοποιήθηκε διεξοδική συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ με τους τομεάρχες υγείας της ΝΔ, για παρουσίαση των προτάσεων μας, στα πλαίσια της τελικής κατάρτισης του προγράμματος της ΝΔ για την υγεία.

 

Η πλήρης αποτυχία στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ φαίνεται από την πρωτοφανή απροθυμία των ιατρών αλλά και των πολιτών να αποδεχθούν το νέο σύστημα :

 

Το 65% των 2.000 συμβεβλημένων παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων δεν δέχθηκαν τους όρους της νέας σύμβασης του οικογενειακού ιατρού με τον ΕΟΠΥΥ. Με την διακοπή των συμβάσεων των 200 επισκέψεων στις 31/07/2018, χάθηκαν 1,5 εκατομμύριο δωρεάν επισκέψεις, που επιβάρυναν έκτοτε τις τσέπες των πολιτών.

 

Εκτός των 700 ιδιωτών συμβεβλημένων ιατρών υπηρετούν άλλοι 500 ιατροί με σύμβαση οικογενειακού ιατρού στις τοπικές μονάδες υγείας (ΤΟΜΥ), συνολικά 1.200. Το όριο ασφαλείας για τον πληθυσμό των 11 εκατ. κατοίκων είναι 5.000 οικογενειακοί ιατροί.

 

Μόλις 15,5% των πολιτών έχουν εγγραφεί στον οικογενειακό ιατρό λόγω της δυσκολίας της διαδικασίας αλλά και λόγω αριθμητικής ανεπάρκειας κάλυψης του πληθυσμού σε πολλές περιοχές.

 

Η παρούσα σύμβαση αφορά μισθό για 320 επισκέψεις μηνιαίως με μικτή αμοιβή 5,6 ευρώ/ασθενή. Η νέα σύμβαση είναι δημοσιοϋπαλληλικής αντίληψης των εμπνευστών της (ωράριο, αδυναμία χειρισμού ραντεβού, καθορισμένη διάρκεια επίσκεψης), με αυξημένες υποχρεώσεις, με κάλυψη των εξόδων του ιατρείου από τον συμβεβλημένο ιατρό, χωρίς ύπαρξη κινήτρων και χωρίς κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ (ως συνεργασία με μισθό).

 

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, πρόκειται για τη χειρότερη σύμβαση οικογενειακού ιατρού στην Ευρώπη, παρά την τραγική διαπίστωση της μαζικής μετανάστευσης 18.000 ιατρών στο εξωτερικό.

 

Από την άλλη, η ροή της επισκεψιμότητας των πολιτών προς τα Νοσοκομεία έχει αυξηθεί ραγδαία, επιφορτίζοντας την οριακή λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αδυνατούν να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή.

 

Οι θέσεις των ιατρών, εκφραζόμενες από την ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ :

Η αύξηση του προϋπολογισμού για την ΠΦΥ, η επαναφορά των συμβάσεων των 200 επισκέψεων(ή και περισσότερων) με κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή, οι αξιοπρεπείς αμοιβές των ιατρών με παροχή κινήτρων, το άνοιγμα των συμβάσεων σε νέους ιατρούς ανάλογα με τις ανάγκες, η κατάργηση της εφαρμογής του gatekeeping και του ληστρικού κουρέματος clawback, η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων (ΗΔΙΚΑ, e-ΔΑΠΥ), η διαχείριση των ραντεβού των ασθενών από τον θεράποντα ιατρό, η ορθολογική χρήση των ιατρικών πρωτοκόλλων και η μείωση της γραφειοκρατίας, αποτελούν βασικές κόκκινες γραμμές για την ενεργό συμμετοχή του ιατρικού κόσμου στις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ.

 

Από την πλευρά του τομέα Υγείας της ΝΔ :

 

Μας κοινοποιήθηκε ότι η φιλοσοφία του προγράμματος υγείας της ΝΔ κινείται σε ένα πλαίσιο που θα σέβεται την ελεύθερη επιλογή του ιατρού από τον ασθενή, μακριά από αποκλεισμούς ή εμπόδια πρόσβασης.

Το «δημόσιο» σύστημα υγείας θα αγοράζει υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα που θα λειτουργεί ισότιμα με το κρατικό τομέα, με κύριο άξονα την αποσυμφόρηση των πολιτών από τα Νοσοκομεία και σταδιακή χρηματοδοτική ενίσχυση της ΠΦΥ ανάλογα με την επίτευξη των στόχων.

Εξετάζεται η δυνατότητα παροχής κινήτρων στις αμοιβές των ιατρών που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των υγειονομικών στόχων.

Η κοστολογική εκτίμηση των πραγματικών αναγκών, η ορθολογική εναρμόνιση των κλειστών προϋπολογισμών του ΕΟΠΥΥ και η ενίσχυση των ηλεκτρονικών ελεγκτικών μηχανισμών, αναμένεται να οδηγήσουν στη δραστική μείωση των ποσών κουρέματος clawback που δημιουργούν δυσθεώρητα βάρη στους ιατρούς.

 

Κατατέθηκε αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ για την ΠΦΥ. http://eni-eopyy.gr/?p=2844

και έρευνα της ALCO http://eni-eopyy.gr/?p=2787 για τον βαθμό ικανοποίησης των ασφαλισμένων.

 

Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανακοίνωση του προγράμματος της Ν.Δ. και άλλων κομμάτων για την υγεία, με την ελπίδα ότι θα περιλαμβάνει απαντήσεις στις ανησυχίες των ιατρών αλλά και όλων των πολιτών της χώρας.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου   Δημήτριος Οικονόμου