Δυσαρέσκεια από την κλινική πρακτική

Εκφράζει το 1/3 των γιατρών στη Βρετανία

Μια νέα έκθεση του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου (GMC) στη Βρετανία αποκαλύπτει ότι το ένα τρίτο των γιατρών σκέπτεται να αφήσει την κλινική πρακτική, εξ’ αιτίας των πιέσεων που δέχονται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS). Ένας στους τέσσερις γιατρούς υποστηρίζει ότι εργάζονται ήδη λιγότερες ώρες είτε με μερική απασχόληση είτε μειώνοντας τις ώρες των συμβολαίων τους. Σημειώνεται, ότι το ποσοστό των νεότερων ιατρών, ηλικίας 45 ετών και κάτω, που συμφωνούν με τα παραπάνω, ήταν πολύ λίγο χαμηλότερο από το ποσοστό των μεγαλύτερων σε ηλικία γιατρών, 45 ετών και πάνω (18% έναντι 23%.) «Είναι απογοητευτικό να ακούμε για τις πιέσεις και τους συμβιβασμούς που αντιμετωπίζουν οι γιατροί και οι ομάδες τους. Γνωρίζουμε ότι το NHS αντιμετωπίζει τεράστια πίεση, την οποία με τη σειρά του μεταβιβάζει

στο προσωπικό», δήλωσε ο Danny Mortimer, συνιδρυτής του Coalition Cavendish, ενός συνασπισμού 36 οργανώσεων Υγείας και Κοινωνικής Περίθαλψης και διευθύνων σύμβουλος των Εργοδοτών του NHS. «Η σημερινή έλλειψη περίπου 10.000 ιατρών σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις για όσους ήδη εργάζονται στο NHS», τόνισε. Ένας στους δέκα από τους ερωτηθέντες γιατρούς ανέφεραν επίσης ότι έχουν μετακινηθεί σε θέσεις που απαιτούν λιγότερη κλινική πρακτική, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) ανέφερε ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο εξάσκησης επαγγέλματος στο εξωτερικό ενώ το 21% εξετάζει το ενδεχόμενο συνταξιοδότησης.

 

Πηγη:healthDaily