Δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης από τον ΙΣΑ και το ΕΚΠΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο «Pre-Medical Management Program».

Σε όσους παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γιατρούς και θα έχει συνολική διάρκεια 2 μήνες (20 εκπαιδευτικές ώρες σε 4 συναντήσεις).

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Pre-Medical Management Program» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης που πηγάζει από το Mini Master «Medical Management Program». Το «Pre-Medical Management Program» αποσκοπεί να προσφέρει τις απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που πρέπει να διαθέτει κάθε γιατρός που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γιατρούς που πιστεύουν στη διαρκή ανάπτυξη των γνώσεων τους, επενδύουν σε αυτές και επιθυμούν:

  • να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων,
  • να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους στην άσκηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

  • Διοίκηση Ιατρείων/Μονάδων Υγείας
  • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
  • Επιχειρησιακή Στρατηγική και Group Practices
  • Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα Ιατρείων / Μονάδων Υγείας

Στα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή πατώντας εδώ.