Δωρεά από το «Άλμα Ζωής» σε Νοσοκομεία

Την προκήρυξη δωρεάς για την κάλυψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε Πανεπιστημιακά και Αντικαρκινικά Νοσοκομεία της Ελλάδας ανακοίνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της Ελλάδας και έχοντας σαν στόχο την αύξηση του ποσοστού της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των ασθενών, το «Άλμα Ζωής» αποφάσισε να μοιράσει το ποσό των 20.000 σε νοσοκομεία που το χρειάζονται.

Το συνολικό διαθέσιμο ποσό της Δωρεάς προκύπτει από τα καθαρά έσοδα του Συμβολικού Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure® 2018  και  ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ, κατανεμημένο σε δωρεά έως 5.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  ανά Νοσοκομείο.

Η Δωρεά θα δοθεί για την κάλυψη αναγκών παθολογοανατομικών εργαστηρίων, κέντρων μαστού, ακτινολογικών τμημάτων, ογκολογικών και ακτινοθεραπευτικών κλινικών των πανεπιστημιακών και αντικαρκινικών νοσοκομείων της Ελλάδας.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής:

  • Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ασθενών
  • Η κάλυψη ελλειμμάτων εξοπλισμού σε παθολογοανατομικά εργαστήρια, κέντρα μαστού, ακτινολογικά τμήματα, ογκολογικές και  ακτινοθεραπευτικές κλινικές που εξυπηρετούν ασθενείς με καρκίνο μαστού
  • Γίνεται δεκτό μόνον ένα αίτημα ανά Νοσοκομείο

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώσεις Συμμετοχής έως 15 Μαρτίου 2019

Για την αξιολόγηση του αιτήματος, θα πρέπει να αποσταλεί στον  Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» αίτηση συμμετοχής, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση breastca@otenet.gr.

 

Πηγη:https://virus.com.gr/