«Δώρο – άδωρον» οι ανατιμολογήσεις στην προσπάθεια εξοικονόμησης

Η πολιτική των ανακοστολογήσεων των φαρμακευτικών σκευασμάτων, ως μέθοδος εξοικονομήσεων, φαίνεται πως έχει εξαντλήσει πλέον την όποια δυνατότητα της να επιφέρει αποτελέσματα.

Απόδειξη της επιτακτικής ανάγκης για αναπλαισίωση της φαρμακευτικής πολιτικής είναι η σαφής πλέον αποτυχία της τακτικής των μειώσεων τιμών μέσω των ανατιμολογήσεων. Η ανάγκη για μια άλλη «συνταγή» που θα χρησιμοποιεί διαφορετικά «εργαλεία», που θα στοχεύουν στον εξορθολογισμό της δαπάνης είναι επιτακτική, όπως καταδεικνύει και η ανάλυση της αγοράς.

Αν για το 2017, τα στοιχεία που είχε επεξεργαστεί η IQVIA είχαν δείξει μια οριακή πραγματική εξοικονόμηση 15 εκατ. ευρώ, για το 2018, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αριθμοί σχηματίζουν μια εικόνα μακριά από οποιαδήποτε όφελος.

Συγκεκριμένα, η ανατιμολόγηση του 2018 οδήγησε σε εξοικονόμηση 127 εκατ. ευρώ, στην αγορά των αποζημιούμενων φαρμάκων. Στην πράξη, βέβαια, η αύξηση κατά 76 εκατ. ευρώ σε όγκο και κατά 102 εκατ. ευρώ σε μίγμα όγκου «προσπέρασαν» κατά 51 εκατ. ευρώ το όποιο αποτέλεσμα εξοικονόμησης του Δελτίου Τιμών.

Μάλιστα, η αγορά κατέγραψε αύξηση κατά 2,8% σε αξία το 2018, αγγίζοντας τα 3,78 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα φάρμακα της λίστας του Ν. 3816, ενώ αυξημένη ήταν και σε όγκο, με το ποσοστό να ανέρχεται στο +3%. Επιπλέον, στις τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες φαρμάκων (καρδιαγγειακά, πεπτικής οδού και μεταβολισμού, ΚΝΣ, αίμα και αιμοποιητικά όργανα) αντιστοιχεί περίπου το 66% της αγοράς σε αξία.

Φαίνεται πως οι μειώσεις τιμών στα on patent αντισταθμίστηκαν από την άνοδο σε όγκο και μίγμα όγκου, ενώ για τα off patent το πλήγμα είναι διπλό, τόσο όγκο όσο και σε αξία. Μείωση καταγράφουν τα γενόσημα, λόγω της πτώσης των τιμών, που ελάχιστα περιορίστηκε από την αύξηση σε όγκο.

Στα πρωτότυπα φάρμακα (εντός και εκτός προστασίας) αναλογεί το 60% της αγοράς σε αξία, ενώ τα γενόσημα έχουν περίπου το 32% της αγοράς σε όγκο και αντιπροσωπεύουν το 20% σε αξία πωλήσεων.

 

Πηγη:https://virus.com.gr/