Εγκέφαλος καρδιά: Η γνωστική ικανότητα γυναικών μέσης ηλικίας σχετίζεται με την υγεία της καρδιάς

Η υγεία της καρδιάς είναι ζωτικής σημασίας για όλους, ανεξαρτήτως φύλου. Ενώ περισσότεροι άνδρες έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα στη μέση ηλικία, οι γυναίκες με καρδιακά ζητήματα φαίνεται να βιώνουν υψηλότερο επίπεδο γνωστικής έκπτωσης στη μέση ηλικία.

Τα καρδιαγγειακά προβλήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και συχνά συνδέονται με άλλα προβλήματα υγείας. Μια πρόσφατη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Neurology, υποδηλώνει ότι οι γυναίκες με καρδιαγγειακές παθήσεις στη μέση ηλικία μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για γνωστική έκπτωση από τους άνδρες της ίδιας ηλικίας.

Πολυάριθμες μελέτες αναφέρουν συσχετίσεις μεταξύ καρδιαγγειακών προβλημάτων μεσαίας ή όψιμης ηλικίας και του κινδύνου άνοιας στο τέλος της ζωής. Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν επίσης μια σύνδεση μεταξύ των καρδιαγγειακών παθήσεων της μέσης ηλικίας και της γνωστικής έκπτωσης. Ωστόσο, έχει γίνει πολύ λίγη έρευνα σχετικά με το εάν η σχέση μεταξύ της υγείας της καρδιάς και της γνωστικής υγείας διαφέρει μεταξύ των φύλων.

Ερευνώντας τους συνδέσμους

Ερευνητές από την Mayo Clinic στο Ρότσεστερ, MN, ερεύνησαν συγκεκριμένα τη συσχέτιση μεταξύ των καρδιαγγειακών παθήσεων της μέσης ηλικίας και της γνωστικής ικανότητας και αν αυτή η συσχέτιση ήταν διαφορετική μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με τη συγγραφέα της μελέτης Michelle M. Meilke, Ph.D., καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Νευρολογίας στην Κλινική Mayo και μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις και οι παράγοντες κινδύνου στη μέση ηλικία συνδέονται με τη γνωστική έκπτωση τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Ωστόσο, ο βαθμός συσχέτισης διέφερε μεταξύ των φύλων.

«Σκεφτήκαμε ότι θα βλέπαμε περισσότερο συσχετισμό μεταξύ των ανδρών, αλλά καταλήξαμε ότι παρόλο που ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών είχε καρδιαγγειακούς παράγοντες στη μέση ηλικία, φαινόταν ότι υπήρχε μεγαλύτερη επίδραση στη γνωστική ικανότητα των γυναικών με αυτούς τους παράγοντες», δήλωσε η Meilke.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) και το Ίδρυμα GHR. Οι συμμετέχοντες περιελάμβαναν 1.857 άτομα μεταξύ 50 και 69 ετών που είχαν εγγραφεί στη μελέτη γήρανσης της Mayo Clinic και δεν είχαν άνοια στην αρχή της μελέτης. Οι συμμετέχοντες αξιολογούνταν κλινικά κάθε 15 μήνες για 3 χρόνια. Αυτό περιλάμβανε πολλά τεστ για την αξιολόγηση της μνήμης, της γλώσσας, της εκτελεστικής λειτουργίας και των οπτικοχωρικών δεξιοτήτων.

Ευρήματα μελέτης

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ενώ περισσότεροι άνδρες απ΄ ότι γυναίκες είχαν τουλάχιστον έναν παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, οι γυναίκες που είχαν καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου είχαν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν μείωση της γνωστικής τους ικανότητας. Για παράδειγμα, οι γυναίκες με καρδιακή νόσο είχαν περισσότερες από διπλάσιες πιθανότητες από τους άντρες να καταγράψουν μειώσεις στις σύνθετες βαθμολογίες των γνωστικών τεστ κατά την περίοδο της μελέτης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι διαφορετικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου επηρέασαν διαφορετικά συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές μεταξύ των φύλων. Ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και τα ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα συσχετίστηκαν με μείωση των γλωσσικών βαθμολογιών μόνο στις γυναίκες. Η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια συσχετίστηκε με μείωση των γλωσσικών βαθμολογιών μόνο στους άνδρες.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα σε έναν ευρύτερο πληθυσμό, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες προέρχονταν από μια κομητεία στη Μινεσότα. Τονίζουν επίσης ότι η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί και σε άλλους παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στη διαφορά στη γνωστική έκπτωση στη μέση ηλικία μεταξύ των δύο φύλων.

 

 

Πηγη: https://www.healthweb.gr/