Εγκρίθηκαν οι εφημερίες και πρόσθετες αμοιβές του 2019

Ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια το συνολικό κονδύλι.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, για τις εφημερίες 22.361 γιατρών στα νοσοκομεία όλη της χώρας εγκρίθηκαν 223,4 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά, περίπου 58,4 εκατομμύρια κατανέμονται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια, που έχει την εύθυνη όλων των μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής, όπου εφημερεύουν 6.262 γιατροί.

Άλλα 68,3 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθολυν για υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα του λοιπόυ προσωπικού των νοσοκομείων – πάνω από 53.000 άτομα.

Για τις μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι εφημέριες των 3.451 γιατρών θα πληρωθούν με σχεδόν 33 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την υπερωριακή απασχόληση του λοιπού προσωπικού εγκρίθηκα 7,2 εκατομμύρια.

Στο δε ΕΚΑΒ, οι πρόσθετες αμοιβές των 4.144 υπαλλήλων πλην γιατρών θα πληρωθούν με 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι εφημερίες των γιατρών του ΕΚΑΒ υπολογίζονται και πληρώνονται από ξεχωριστό κονδύλι.

Τα ποσά βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και καλύπτουν βέβαια το τυπικό πρόγραμμα εφημέρευσης. Ωστόσο, κάθε χρόνο, κυρίως στην περιφέρεια όπου καταγράφονται πολλές ελλείψεις γιατρών, το ιατρικό προσωπικό κάνει πολλές επιπλέον εφημερίες οι οποίες εγκρίνονται με ειδική διαδικασία και εξοφλούνται κατά κανόνα με καθυστέρηση.

Πηγη:https://www.onmed.gr/