Εγκρίθηκαν 87 εκατ. ευρώ στην Υγεία λόγω covid

Τρεις κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Υγείας δρομολογούν την εισροή πόρων 87 εκ. ευρώ για την διαχείριση της πανδημίας από το Υπουργείο Υγείας. Η πρώτη αφορά απευθείας την ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ και οι άλλες δυο του Υπουργείου και των εποπτευόμενους φορείς του.

Αναλυτικά, προβλέπεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του οργανισμού  για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που προέκυψαν από την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η τονωτική «ένεση» ανέρχεται στα 30.000.000. ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ

Τα χρήματα αυτά δίνονται στον ΕΟΠΥΥ για κάλυψη διαφόρων αναγκών όπως στην διάθεση στο δημόσιο ιδιωτικών κλινικών και ιδιωτικών θεραπευτηρίων, την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την αμοιβή των φαρμακοποιών για την συμμετοχή τους στην διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της ημερομηνίας εμβολιασμού και διάθεσης self-test, την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για προγραμματισμό και διενέργεια εμβολιασμών και τηλεσυμβουλευτικής και την ένταξη απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα.

Επίσης,  δρομολογήθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του, για τη λήψη των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊου. Ειδικότερα, εγκρίθηκε ποσό 20.000.000 ευρώ και επίσης μια ακόμη χρηματοδότηση  των 37.000.000 ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 2

Στόχος είναι να ικανοποιηθεί η ανάγκη κάλυψης της δαπάνης για την αποζημίωση του προσωπικού με ενεργές συμβάσεις  κατά την 31η Μαρτίου 2022 επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), καθώς και των πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με το κονδύλι των 37 εκ ευρώ θα καλυφθούν ζητήματα όπως είναι η αποζημίωση του προσωπικού με συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) , καθώς και των πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/