ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποίησή τους

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 

Πηγη:https://www.ygeianet.gr/