Εγκύκλιος Μπασκόζου για εντατικοποίηση των ελέγχων στο δίκτυο ύδρευσης της Θεσσαλονίκης

Την εντατικοποίηση των μικροβιολογικών ελέγχων στο δίκτυο ύδρευσης της Θεσσαλονίκης ζητά το υπουργείο Υγείας, μετά την παρατεταμένη διακοπή της υδροδότησης.

Με εγκύκλιο που εκδόθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας καλεί τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας να εντείνει την προσοχή της στην ασφάλεια του νερού.

Ο Γιάννης Μπασκόζος υπενθυμίζει πως, σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

– Να διενεργηθεί άμεσα λεπτομερής υγειονομική αναγνώριση και διερεύνηση των αιτίων του προβλήματος, καθώς και εργαστηριακός έλεγχος (μικροβιολογικές και φυσικοχημικές παράμετροι) μετά από κατάλληλη δειγματοληψία.

– Τα δείγματα νερού θα πρέπει να ληφθούν από κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης, όπως στις γεωτρήσεις ή πηγές υδροληψίας, δεξαμενές τροφοδοσίας νερού, και σε διάφορα σημεία του δικτύου.

– Οι τοπικές αρχές καλούνται να φροντίσουν για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της προσωρινής διακοπής της υδροδότησης (τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας πόσιμο νερό, μεταφορά με βυτία).

Σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), έπειτα από κάθε επισκευή σε τμήμα αγωγού, πρέπει να γίνεται υπερχλωρίωση με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και αντίστοιχο χρόνο παραμονής.

Στην περίπτωση που οι συνεχείς έλεγχοι δείξουν πως δεν υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο και εισροή ξένων σωμάτων και ουσιών, θα πρέπει οι υπεύθυνοι ύδρευσης και οι υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επαγρύπνηση.

Επισημαίνεται, δε, πως η εργαστηριακή εξέταση αντικατοπτρίζει μόνον την κατάσταση της στιγμής της δειγματοληψίας, ενώ η υγειονομική αναγνώριση επιτρέπει την επισήμανση των υπαρκτών και ακόμη δυνητικών κινδύνων.

Πηγη:https://www.onmed.gr