Εγκύκλιος: Πώς χρησιμοποιούνται οι ασπίδες προσώπου

Πρέπει να αποκλείονται όσες καλύπτουν μερικώς το πρόσωπο ή καλύπτουν μόνο το στόμα και την μύτη.

Οδηγίες για τη χρήση μάσκας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (τροφίμων, ποτών, παροχής υπηρεσιών), περιλαμβάνει σημερινή εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας.

Στην εγκύκλιο, που παρατίθεται πιο κάτω, γίνεται αναφορά και στη χρήση ασπίδων προσώπου, οι οποίες θεωρείται πως προσφέρουν χαμηλότερο βαθμό προστασίας από τη μάσκα, όσον αφορά την πρόληψη της μετάδοσης σταγονιδίων.

“Οι ασπίδες προσώπου δεν ισοδυναμούν με μάσκα και η χρήση τους γίνεται συμπληρωματικά με τις μάσκες προστασίας”, επισημαίνουν οι συντάκτες της, σημειώνοντας τα εξής:

“Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ασπίδες προσώπου, πρέπει να διασφαλιστεί η σωστή σχεδίαση που καλύπτει τις πλευρές του προσώπου και κάτω από το πηγούνι, καθώς και ο επαρκής καθαρισμός και απολύμανσή τους.

Ασπίδες, που καλύπτουν μερικώς το πρόσωπο ή μόνο το στόμα και την μύτη (mouth shields) θα πρέπει να αποκλείονται γιατί δεν προσφέρουν προστασία ούτε στον χρήστη ούτε σε άλλο άτομο και δεν θεωρούνται ότι αποτελούν μάσκα προστασίας”.

Μέτρα

Σε σχέση με τη μάσκα, επισημαίνεται πως είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο και δεν υποκαθιστά τους βασικούς κανόνες προστασίας όπως η φυσική απόσταση >1,5μ, η αναπνευστική υγιεινή (χρήση χαρτομάντηλου για τον βήχα ή πτάρνισμα), η υγιεινή των χεριών και η αποφυγή αγγίγματος του προσώπου.

Βάσει των διαθέσιμων έως σήμερα επιδημιολογικών δεδομένων οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχου πρόληψης διασποράς του SARS-Cov-2 στην κοινότητα, περιλαμβάνουν:

  • Σωστή υγιεινή χεριών.
  • Φυσική απόσταση (κατά προτίμηση τουλάχιστον 2 μέτρων).
  • Χρήση προστατευτικής μάσκας.
  • Καλό αερισμό.
  • Απολύμανση επιφανειών.
  • Έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων και απομόνωσή τους καθώς και άμεση ιχνηλάτηση των επαφών τους.

Μάσκα

Αναφορικά με τη χρήση προστατευτικής μάσκας, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα φαίνεται ότι, όταν αυτή χρησιμοποιείται συνολικά οδηγεί σε μείωση του βαθμού μετάδοσης, και ως εκ τούτου του αριθμού των νέων κρουσμάτων.

Αρκετές μελέτες σχετικά με τη χρήση ιατρικών ή μη ιατρικών μασκών προσώπου στην κοινότητα παρείχαν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο πληθυσμού.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μάσκες προσώπου είναι αποτελεσματικές, όχι μόνο στη μείωση της απελευθέρωσης των αναπνευστικών εκκρίσεων (έλεγχος πηγής), αλλά και στην προστασία από μόλυνση (αυτοπροστασία) των ατόμων που τις φορούν σωστά.

H χρήση μάσκας στα καταστήματα εστίασης (εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια και καντίνες) είναι υποχρεωτική και από το προσωπικό.

Τονίζεται ότι, κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματικότητα χρήσης της μάσκας είναι η σωστή εφαρμογή της, έτσι ώστε να μην αφήνει κατά το δυνατόν κενά μεταξύ προσώπου και μάσκας.

Κατά τη χρήση της μάσκας θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή της, οι οποίες περιλαμβάνονται στην πιο κάτω εγκύκλιο.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

 

 

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/