Εγκύκλιος υπουργού Υγείας: Τέλος στη διαφήμιση νέων προϊόντων καπνού περί μείωσης κινδύνου

Απαγορεύεται η πλάγια προώθηση και η προβολή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Καταιγισμό καταγγελιών για παραβίασης της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση προϊόντων καπνού, δέχεται το υπουργείο Υγείας.

Με εγκύκλιό του, που παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, ο Ανδρέας Ξανθός προειδοποιεί με αυστηρές ποινές, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της πλάγιας διαφήμισης και της προβολής του καπνίσματος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά που νομίμως εκλαμβάνεται ως διαφήμιση, είτε πρόκειται για άμεση ή για έμμεση, είτε γίνεται στο πλαίσιο:

Τηλεοπτικής εκπομπής, εμπορικών, επιχειρηματικών, βιομηχανικών ανακοινώσεων, μέσω τύπου, έντυπου ή ραδιοφωνικού ή τηλεόρασης ή στην κοινωνία της πληροφορίας, είτε στα πλαίσια συνεντεύξεων ή αρθρογραφίας στα μέσα αυτά.

Δεν πρέπει να γίνεται προβολή οποιουδήποτε προϊόντος καπνού και συναφούς προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και των νέων προϊόντων καπνού, περί του μειωμένου κινδύνου για την υγεία ή και η κυκλοφορία προϊόντων με δηλούμενο σκοπό τη διακοπή του καπνίσματος, εκτός αν έχει δοθεί σχετική άδεια – για την αναφορά αυτή – από τον αρμόδιο υπουργό.

Στην απαγόρευση εμπίπτουν και οι περιπτώσεις προσφορών μέσω διαδικτύου (και όχι μόνο) προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των νέων προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων, δωρεάν ή του τύπου δύο ή παραπάνω στην τιμή του ενός, ειδικότερα αν δεν πιστοποιείται η έννοια της έρευνας αγοράς.

Η διαφήμιση προϊόντος συμπληρωματικού σε προϊόν καπνού, εφόσον η χρήση του πρώτου αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη χρήση του δεύτερου, η οποία δεν είναι δυνατό να τελεστεί με διαφορετικό τρόπο, και κατά συνέπεια αυτά ταυτίζονται κατά την κοινή αντίληψη, θεωρείται ότι έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα τη διαφήμιση και του προϊόντος καπνού.

Διαδίκτυο

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η χρήση μέσων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, όπως είναι το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαγορεύεται να έχει ακόμα και ως έμμεσο αποτέλεσμα (πόσο μάλλον σκοπό ή άμεσο αποτέλεσμα) την προώθηση ενός προϊόντος καπνού, μέσω οποιωνδήποτε εμπορικών ανακοινώσεων, οποιασδήποτε μορφής.

Ο κ. Ξανθός υπογραμμίζει πως απαγορεύονται οι αθέμιτες και ιδιαίτερα παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές των εταιρειών, κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπος συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ ενός προμηθευτή, που συνδέεται άμεσα με την προώθηση ενός προϊόντος καπνού.

Επιπλέον Πληροφορίες