Εγχειρίδιο θεώρησης ιατρικών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών

Οδηγίες για τη διαδικασία θεώρησης ιατρικών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι γιατροί σε νοσοκομεία, ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά ιατρεία, ΠΕΔΥ και ΚΥ, από την 1η 2018. Αυτό που καθίσταται σαφές είναι πως δεν γίνονται αποδεκτές θεωρήσεις από ελεγκτές ιατρούς εκτός του νομού του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, καθώς και εκτός του νομού που ανήκουν τα Νοσοκομεία και οι Ιδιώτες Πάροχοι που εκδίδουν τις ιατρικές γνωματεύσεις-παραπεμπτικά και εκτός του νομού του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Ακόμη, η θεώρηση των ιατρικών γνωματεύσεων παραπεμπτικών γίνεται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι ελεγκτές ιατροί οφείλουν να εγκρίνουν δαπάνες που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Π.Υ. «Σε χρόνια νοσήματα όπου ο ασφαλισμένος δεν είναι περιπατητικός, και επομένως δεν υπάρχει φυσική παρουσία του, ο ελεγκτής μπορεί α) να ζητήσει να του προσκομισθεί απόφαση από ΚΕΠΑ, δεδομένου ότι υφίστανται σήμερα κατ’ οίκον επιτροπές πιστοποίησης ΚΕΠΑ, προκειμένου να εγκρίνει δαπάνες για τις οποίες υπάρχει εκ μέρους του κάποια αμφιβολία, β) να ζητήσει να του προσκομισθούν από τον ασφ/νο ή συγγενή του Α’ βαθμού, ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στοιχεία κλινικών, εργαστηριακών ελέγχων και δεδομένα θεραπείας σχετικών με την πάθησή του και γ) να ζητήσει εξέταση κατ’ οίκον από επιτροπή ιατρών ΠΕΔΥ αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας», σημειώνεται.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΥ 28-12-2017