ΕΕΚΕ: Αντιεπιστημονικός ο μέσος όρος στη συνταγογράφηση

Στα κάγκελα είναι και πάλι οι καρδιολόγοι, αντιδρώντας στα σχέδια της Αριστοτέλους για τα όρια συνταγογράφησης.

Με επιστολή της στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας η  Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (ΕΕΚΕ) ζητά να επανεξεταστεί το θέμα των αριθμητικών ορίων συνταγογράφησης, που προωθούνται με το σχέδιο νόμου. Ιδίως αφού με την εφαρμογή των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η εκπόνηση των οποίων βρίσκεται τουλάχιστον στο 80% της συνταγογράφησης, αριθμητικά και λογιστικά κριτήρια δεν κρίνονται απαραίτητα.

Όπως εξηγούν, το σύστημα που πρωθείται βλέπει τι έχει συνταγογραφηθεί για την συγκεκριμένη πάθηση τον προηγούμενο χρόνο και το διαιρεί με αριθμό ιατρών για να βγάλει  ένα μέσο όρο ανά περιοχή και μήνα. Πρόκειται, κατά την ένωση, για αντιεπιστημονικό κριτήριο συνταγογράφησης. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΕΚΕ, Φώτιο Πατσουράκο «υπό αυτές τις συνθήκες χρειαζόμαστε λογιστές (με κάθε σεβασμό στους λογιστές) και όχι ιατρούς, αφού δεν λαμβάνονται υπόψιν επιστημονικά κριτήρια και φυσικά τα πρωτόκολλα, που από διετίας εκπονούνται από ομάδες εργασίας, έχουν θεσμοθετηθεί με την έγκρισή τους από την ολομέλεια της αντίστοιχης επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου και έχουν δοθεί στην ΗΔΙΚΑ για ψηφιοποίηση και εφαρμογή».

Πρόταση της ΕΕΚΕ «αλλά και η λογική σειρά είναι ότι φάρμακα και εξετάσεις που αναγράφονται μέσω των πρωτοκόλλων, τα οποία  ψηφιοποιούμενα από την ΗΔΙΚΑ έχουν περιορισμούς, θα πρέπει να εξαιρούνται οποιονδήποτε αριθμητικών κριτηρίων και ορίων. Παράλληλα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα συνταγογράφησης αιτιολογημένα και μέχρι ένα όριο και εκτός πρωτοκόλλων για τις συγκεκριμένες παθήσεις, προκειμένου να μην υπάρχει έτσι καμία δυσκολία στην θεραπεία των ασθενών», εξηγούν.

Τέλος πρέπει να επισπευτεί και η εκπόνηση όλων των πρωτοκόλλων έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία δυνατότητα πιθανής υπερσυνταγογράφησης και άρα καμίας περαιτέρω αιτίας εφαρμογής αριθμητικών ορίων, με παράλληλη αύξηση της χρηματοδότησης για την υγεία ιδίως στο σκέλος της ΠΦΥ και των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων που θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση του επαχθούς clawback  που έχει φέρει στα όρια της κατάρρευσης ιατρεία, εργαστήρια και πολυϊατρεία.