ΕΕ: Πιο αυστηροί κανόνες για την έκθεση των εργαζομένων σε καρκινογόνες ουσίες

Την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνες ουσίες. Ποιες χημικές ενώσεις αναθεωρούνται ως επικίνδυνες και τοξικές.

Η άτυπη συμφωνία με τις κυβερνήσεις της ΕΕ, η οποία επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές, με 686 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 4 αποχές. Η επικαιροποιημένη νομοθεσία της ΕΕ αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από καρκινογόνες και άλλες επικίνδυνες ουσίες, με τον καθορισμό ορίων επαγγελματικής έκθεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ευρωβουλευτές κατόρθωσαν για πρώτη φορά να συμπεριλάβουν τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Οι ουσίες αυτές είναι επιβλαβείς για την αναπαραγωγή και μπορούν να προκαλέσουν μειωμένη γονιμότητα ή ακόμη και στειρότητα.

Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου εξασφάλισαν επίσης συμφωνία, κατά την οποία οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που ασχολούνται με επικίνδυνα φάρμακα, τα μισά από τα οποία είναι τοξικά για την αναπαραγωγή, πρέπει να λαμβάνουν επαρκή και κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό τους. Το συμφωνηθέν κείμενο ζητά από την Επιτροπή να αναπτύξει έναν ορισμό και να καταρτίσει ενδεικτικό κατάλογο των φαρμάκων αυτών, αλλά και κατευθυντήριες γραμμές για τον χειρισμό των ουσιών αυτών, ιδίως στα νοσοκομεία, έως το τέλος του 2022. Εκτιμάται ότι 12,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων 7,3 εκατομμύρια είναι νοσηλευτές, είναι δυνητικά εκτεθειμένοι σε ουσίες τέτοιου είδους.

Οι ενώσεις που αναθεωρούνται

Οι αναθεωρημένοι κανόνες προβλέπουν όρια επαγγελματικής έκθεσης για τις ενώσεις ακρυλονιτριλίου και νικελίου, ενώ αναθεωρούν προς τα κάτω τα ανώτατα όρια για το βενζόλιο. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης για 25 ουσίες ή ομάδες ουσιών πριν από το τέλος του 2022.

Οι συννομοθέτες της ΕΕ καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δρομολογήσει, εντός του 2022, μια διαδικασία για τη μείωση των ορίων επαγγελματικής έκθεσης στη σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου, η οποία προκαλεί ιδιαίτερα σοβαρές και δυσμενείς επιπτώσεις, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα και η πυριτική νόσος.

Η εισηγήτρια Stefania Zambelli (ID, Ιταλία) δήλωσε: «Πρόκειται για τεράστια επιτυχία για όλους, ιδίως για τα εκατομμύρια εργαζομένους που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω διατάξεις. Εκτός από το βενζόλιο, τις ενώσεις του νικελίου και το ακρυλονιτρίλιο, αυτή η τέταρτη αναθεώρηση επεκτείνει για πρώτη φορά τους κανόνες σε τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, και σε επικίνδυνα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως φάρμακα που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αντικαρκινικές θεραπείες. Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα στον κοινό μας αγώνα κατά του καρκίνου».

Η Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew, Σλοβακία), η οποία ηγήθηκε της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου, δήλωσε «Χαιρετίζω τη σημερινή ψήφο ως μια τεράστια επιτυχία για τους ανθρώπους των οποίων την υγεία επιδιώκουμε να προστατεύσουμε. Το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να συμπεριλάβει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και εξασφάλισε ότι οι εργαζόμενοι, ιδίως στον τομέα της υγείας, θα προστατεύονται πολύ καλύτερα κατά τον χειρισμό επικίνδυνων φαρμάκων. Αυτή η αναθεωρημένη νομοθετική πράξη θα αποτρέπει χιλιάδες θανάτους και περιστατικά δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία κάθε χρόνο».

Επόμενα βήματα

Η οδηγία βρίσκεται εν αναμονή της έγκρισης του Συμβουλίου. Στη συνέχεια, θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

 

 

Πηγή: https://www.news4health.gr/