Εθνική Αρχή Διαφάνειας: 24.000 παραβάσεις σε 9.092.804 ελέγχους

Στην τσιμπίδα των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έπεσαν 24.000 παραβάσεις  σχεδόν το τελευταίο τρίμηνο. Συνολικά  έχουν επιβληθεί πρόστιμα που  ανέρχονται στο ποσό των 8 εκατ. ευρώ, ενώ  έχουν επιβληθεί 601 αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελο Μπίνη.

Αναλυτικά, σε 9.092.804 ελέγχους έχουν επιβληθεί πρόστιμα αξίας 8.042.239 ευρώ. Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι αφορούν φυσικά πρόσωπα, καταστήματα, δημόσιους φορείς, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, προνοιακές δομές, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, υπεραγορές.

Μόνο τον τρέχοντα μήνα διεξήχθησαν 1.469.269 έλεγχοι  και εντοπίστηκαν 5.994 παραβάσεις. Ενδεικτικό είναι ακόμη ότι τον Σεπτέμβριο σε 4.245.579 ελέγχους εντοπίστηκαν 9.657 παραβάσεις και μπήκε λουκέτο σε 254 επιχειρήσεις. Οι εντατικοί έλεγχοι δείχνουν να έχουν αποτέλεσμα, καθώς ο αριθμός των παραβάσεων είχε πτωτική πορεία και συνεπώς και οι αναστολές λειτουργίας.

Σχετικά με τις αναστολές ο κ. Μπίνης διευκρίνισε η υποβολή αντιρρήσεων στην πράξη επιβολής προστίμου δεν επιφέρει αναστολή λειτουργίας, είναι αδάπανη για τον επιχειρηματία και εκδικάζεται άμεσα και παίρνει απάντηση. Η οδός της δικαστικής προστασίας υπάρχουν κάποιες προσωρινές διαταγές μέχρι την εκδίκαση της αναστολής. Μεγάλο ποσοστό επιτυχίας ανέφερε στην σημερινή ενημέρωση από κοινού με τον υπουργό Υγείας,  ο κ. Μπίνης, σε αυτές της περιπτώσεις γιατί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δίνει έμφαση στην μελέτη των αποφάσεων και ιδιαίτερα που υπάρχουν πλημμέλειες και στην μεθοδολογία ελέγχου για να καλύπτει κάθε κενό, νομοθετικό ή επιχειρησιακό, ώστε η επιβολή να είναι δίκαιη και σωστά αιτιολογημένη και ισότιμη. Στόχος είναι να μην καταπίπτουν στα δικαστήρια.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/