Εθνική βάση βιοϊατρικών δεδομένων στον τομέα έρευνας και καινοτομίας

Στα “σκαριά” τέσσερις μονάδες Ιατρικής Ακριβείας για την ογκολογία

Συμφωνητικό σύμπραξης για την δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας, με εστίαση στην Ογκολογία, υπέγραψαν χθες οι εμπλεκόμενοι φορείς σε συνάντηση στον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ.

Η δράση του Εθνικού Δικτύου θα αφορά την έρευνα και εξειδικευμένες διαγνωστικές υπηρεσίες για εφαρμογή στοχευμένων θεραπευτικών σχημάτων με νέες προσεγγίσεις στους ασθενείς. Στο επίκεντρο αυτών των νέων θεραπευτικών σχημάτων βρίσκονται οι βιοδείκτες, παράμετροι που μέσω διαγνωστικών εξετάσεων δίνουν ακριβέστερες πληροφορίες για τη νόσο, εξασφαλίζοντας ακριβέστερη διάγνωση, επιλογή θεραπειών και σε ορισμένες περιπτώσεις αναγνωρίζουν και την  πρόγνωση της νόσου.

Το Δίκτυο προβλέπει τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων γονιδιακής και μοριακής ανάλυσης, διαπιστευμένων βιοτραπεζών, και την διαμόρφωση ειδικής υπολογιστικής πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας μεγάλων βιοϊατρικών δεδομένων. Κατά τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια εθνική βάση δεδομένων πολύτιμη για μελλοντική ερευνητική και κλινική αξιοποίηση στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι συνεργαζόμενοι ερευνητικοί φορείς.

Με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μεγαλύτερη των 5,4 εκ. € και διετή διάρκεια υλοποίησης, το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία ξεκινάει την λειτουργία του με τέσσερις Μονάδες Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ) – δύο στην Αθήνα, μία στην Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη. Η δράση του Δικτύου επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα με την συνεργασία ογκολογικών κλινικών από όλη την χώρα.

Με την ίδρυση του Δικτύου η Ελλάδα συμβαδίζει με τις προηγμένες ιατρικά χώρες ανταποκρινόμενη στις υψηλές προδιαγραφές της Ιατρικής του μέλλοντος και συμπράττει ισότιμα σε διεθνείς συνεργασίες.

Στη συνάντηση ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των άμεσων δράσεων του Δικτύου που αφορούν:

  • την προτυποποίηση, τους πρώτους έξι μήνες, των διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δειγμάτων,
  • δύο πιλοτικές δράσεις αναφορικά με τον καρκίνο του πνεύμονα και τα λεμφώματα,
  • την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του Δικτύου μέσω ιστοσελίδας,
  • την εδραίωση συνεργασιών με αντίστοιχα Δίκτυα του εξωτερικού.

Άμεσος σκοπός του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας είναι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, οι κλινικές εφαρμογές της Εξατομικευμένης Ιατρικής να είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Για την υπογραφή του συμφωνητικού σύμπραξης ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης δήλωσε: «Με την σύμπραξη πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και ογκολογικών κλινικών τοποθετούμε την Ελλάδα ανάμεσα στις πρωτοπόρες χώρες που διαμορφώνουν και υλοποιούν την Ιατρική Ακριβείας. Στόχος μας είναι η αξιόπιστη, έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική  στοχευμένη θεραπεία με ριζική μείωση τόσο του κόστους όσο και της καταπόνησης των ασθενών από ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η πρωτοβουλία αυτή πηγάζει από το αίσθημα της προσφοράς προς την κοινωνία και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας με απώτερο σκοπό την μείωση του κόστους της εξέτασης μοριακής ανάλυσης  ώστε να είναι εφικτή η κάλυψή της από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

Την σύμπραξη υπέγραψαν παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη και της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσιας Κυπριανίδου, οι επικεφαλής των τεσσάρων Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας:

  • ο συντονιστής του Εθνικού Δικτύου, επιστημονικός υπεύθυνος της ΜΙΑ Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Κώστας Σταματόπουλος,
  • οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της ΜΙΑ Αττικής,Δημήτρης Θάνος, Διευθυντής  του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” και Γεώργιος Νούνεσης, Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
  • ο επιστημονικός υπεύθυνος της ΜΙΑ ΚρήτηςΝεκτάριος Ταβερναράκης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) καθώς και:
  • ο επιστημονικός υπεύθυνος των Βιοτραπεζών του Δικτύου Ευστράτιος Πατσούρης, Καθηγητής-Διευθυντής Α’ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
  • ο επιστημονικός υπεύθυνος της Βιοπληροφορικής του Δικτύου Ιωάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Κατά την συνάντηση υπογραφής της σύμπραξης παραβρέθηκαν ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Ελευθέριος Θηραίος, η Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) Χρυσούλα Νικολάου, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ιωάννης Μπουκοβίνας και το μέλος της Σοφία Αγγελάκη, ο Πρόεδρος της Αιματολογικής Εταιρείας Παναγιώτης Παναγιωτίδης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ Όθων Ηλιόπουλος και ο Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Βασίλειος Γεωργούλιας.

Πηγη:http://healthmag.gr