Ειδική αμοιβή έως 1.187 για πανεπιστημιακούς που προσφέρουν υπηρεσίες στο ΕΣΥ

Ειδική αμοιβή που φθάνει και τα 1.187 ευρώ προβλέπεται για τους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε πανεπιστήμια.

Η ειδική αμοιβή, σύμφωνα με Κοινή Υπουργικής Απόφαση την οποία συνυπογράφουν, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης, ο υπουργός Υγείας Αν. Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Π. Πολάκης, καταβάλλεται από τις πιστώσεις του οικείου νοσοκομείου και αφορά στο κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν οι επιστήμονες.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «η καταβολή της ειδικής αμοιβής στους δικαιούχους θα γίνεται δεδουλευμένα και η πληρωμή θα διενεργείται στο τέλος κάθε μήνα με ξεχωριστές μισθοδοτικές καταστάσεις και θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις και σε παρακράτηση φόρου».

Διευκρινίζεται δε ότι η ειδική αμοιβή θα περικόπτεται για οποιονδήποτε λόγο πλην της περίπτωσης που χορηγείται κανονική άδεια. Στην περίπτωση περικοπής καταβάλλεται στον δικαιούχο μειωμένο ποσό και ο μήνας λογίζεται ότι έχει είκοσι δύο (22) ημέρες.

Καθορισμός αμοιβής:

Για τα μέλη Δ.Ε.Π.:

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 1.187,97

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1.009,77

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 890,98

ΛΕΚΤΟΡΑΣ 831,58

Για τα μέλη Ε.Ε.Π.:

ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ́ΠΕ 653,38

ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ́ ΠΕ 665,26

ΒΑΘΜΙΔΑ Β ́ ΠΕ 700,90

ΒΑΘΜΙΔΑ Α ́ ΠΕ 736,54

Για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π.:

ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ́ΠΕ 593,98

ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ́ ΠΕ 629,62

ΒΑΘΜΙΔΑ Β ́ΠΕ 653,38

ΒΑΘΜΙΔΑ Α ́ΠΕ 712,78

ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ́ΤΕ 558,35

ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ́ ΤΕ 593,98

ΒΑΘΜΙΔΑ Β ́ΤΕ 629,62

ΒΑΘΜΙΔΑ Α ́ΤΕ 665,26

 

 

Πηγη:https://www.healthview.gr/