ΕΙΝΑΠ: Αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση αγωγών για τις μισθολογικές περικοπές

Επικουρικοί, ελλείψεις, εξαναγκασμός γιατρών να εκτελούν χρέη ελεγκτών του ΕΟΠΥΥ αλλά και το φλέγον ζήτημα των προσφυγών στην δικαιοσύνη για τις μισθολογικές περικοπές των νοσοκομειακών γιατρών, αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίασή του το Δσ της ΕΙΝΑΠ. Ειδικά οι προσφυγές αποφασίστηκε να κατατεθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου.
Τους νοσοκομειακούς γιατρούς Αθήνας και Πειραιά που επιθυμούν να κάνουν προσφυγή για την αποκατάσταση των μισθολογικών περικοπών που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια, καλεί η ΕΙΝΑΠ να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα…
Όπως αναφέρουν σε σχετικό έγγραφο που απέστειλαν:
Στις 25/6 συνεδρίασε το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ. Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.Αγωγές για μισθολογικές περικοπές. Αποφασίστηκε ότι καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των ατομικών προσφυγών θα είναι η 15 Ιουλίου. Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση, στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να σταλούν στην ΕΙΝΑΠ.
2.Επικουρικοί γιατροί: Με την δημοσίευση της απόφασης του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κρίνει ως παράνομες τις συμβάσεις άνω των 24 μηνών του επικουρικού προσωπικού για άλλη μία φορά απειλούνται με απόλυση 1700 γιατροί και νοσηλευτές.
Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου της ΟΕΝΓΕ .
Μετά τις κινητοποιήσεις και τη συνάντηση με Πολάκη κατατέθηκε τροπολογία σχετικά με το επικουρικό μη ιατρικό προσωπικό, που επί της ουσίας διαιωνίζει την εργασιακή ομηρία, παρατείνοντας τις συμβάσεις το αργότερο μέχρι το Μάιο του 2019. Και αυτό στην καλύτερη των περιπτώσεων, ακόμα είναι υπό αμφισβήτηση το αν θα πληρώνονται μισθό και εφημερίες. Αύριο 28/6 θα υπάρχει άρθρο στο Ριζοσπάστη για το θέμα.
3.Τρέχοντα
Ελεγκτές ΕΟΠΠΥ: Με αφορμή γεγονότα εξαναγκασμού ιατρών του ΕΣΥ να εκτελούν χρέη ελεγκτών του ΕΟΠΥΥ, ξανακοινοποιήθηκε η θέση της ΕΙΝΑΠ ότι κανένας γιατρός του ΕΣΥ δεν είναι υποχρεωμένος να ασκεί καθήκοντα ελεγκτή.
Ελλείψεις προσωπικού: Συζητήθηκαν προβλήματα που έχουν προκύψει σε διάφορα νοσοκομεία λόγω έλλειψης προσωπικού. Συγκεκριμένα, στο ΝΙΜΙΤΣ οι βιοπαθολόγοι αναγκάζονται να εκτελούν καθήκοντα τεχνολόγου στις εφημερίες, ενώ από το Παίδων Πεντέλης μετακινούνται στο Αγία Σοφία ειδικευόμενοι της ΩΡΛ κλινικής, με κίνδυνο να κλείσει η κλινική.
ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ, 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ
Η ΕΙΝΑΠ ενημερώνει τους γιατρούς ότι η τελεσίδικη ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αγωγή είναι η 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018. Παρακαλούμε τις διοικήσεις των νοσοκομείων όπως διευκολύνουν το έργο των τοπικών Επιτροπών της ΕΙΝΑΠ.
Η ΕΙΝΑΠ μετά από ενημέρωση από το νομικό της σύμβουλο, κ. Προυσανίδη, ενημερώνει τους συναδέλφους σχετικά με την άσκηση αγωγών (αφορά όλους τους γιατρούς, ειδικευμένους, ειδικευόμενους, επικουρικούς κ.λπ) ότι:
1. Για την άσκηση ενδίκου μέσου στο όνομα ιατρών, που δεν καταλαμβάνονται, ορθότερα, που αρνητικά καταλαμβάνονται από την 431/2018 απόφαση του ΣτΕ, επισημαίνουμε τα εξής:
α. Δικαιούνται να ασκήσουν αγωγή, όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν προσέφυγαν σε δικαστήρια.
Δικαιούνται:
i. οι ιατροί που επιλέχτηκαν και διορίστηκαν σε οργανική θέση τμήματος της ειδικότητάς τους του νοσοκομείου. Η αγωγή των ιατρών της κατηγορίας αυτής κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
ii. οι ειδικευόμενοι και επικουρικοί ιατροί, η αγωγή των οποίων κατατίθεται στα πολιτικά δικαστήρια, στο Ειρηνοδικείο ή στο Πρωτοδικείο, ανάλογα με το χρηματικό ποσό που αξιώνεται.
β. Κάθε ιατρός να ζητήσει και να λάβει πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
γ. Κάθε ιατρός να δώσει το εκκαθαριστικό των αποδοχών του Ιουλίου 2012 και του Ιανουαρίου 2013 ή το πρώτο εκκαθαριστικό που φαίνεται η μείωση των αποδοχών. Εκείνο του Ιουλίου 2012 πιστοποιεί το ύψος των αποδοχών του μέχρι τότε, ενώ εκείνο του Ιανουαρίου 2013 πιστοποιεί το ύψος των αποδοχών του μετά τη μείωσή τους. Το ποσό του υπολοίπου, μετά την αφαίρεση, είναι εκείνο που αξιώνεται.
δ. Κάθε ιατρός να δώσει το εκκαθαριστικό των αποδοχών του (τελευταίου πριν από την εφαρμογή του 2017 του νέου μισθολογίου) και το αμέσως μετά την εφαρμογή του.
ε. Όσον αφορά τις εφημερίες, τα αντίστοιχα της εκκαθάρισης της αποζημίωσής τους – πριν από τη μείωση και μετά τη μείωση, ως και πριν από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου το 2017 και μετά την εφαρμογή του.
στ. Τα ακριβή στοιχεία κάθε ιατρού – όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ειδικότητα, βαθμός, νοσοκομείο που υπηρετεί, τηλέφωνο επικοινωνίας.
Παρακαλούμε να πράξετε τάχιστα, παρακαλώντας την αρμόδια υπηρεσία να σας χορηγήσει το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, και προπαντός την εκκαθάριση, δηλαδή τι θα παίρνατε χωρίς τη μείωση ως αποδοχές και ως αποζημίωση εφημεριών.
Ø Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία, παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να γίνει αίτηση στην γραμματεία του νοσοκομείου σας με αριθμό πρωτοκόλλου, για βεβαίωση προϋπηρεσίας για δικαστική χρήση και διεκδίκηση αναδρομικών.
Ø Όσον αφορά τα εκκαθαριστικά των αποδοχών σας, μπορείτε να τα βρείτε μέσω του site της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και βάζοντας τους κωδικούς του Taxisnet. (www.gsis.gr → Ενημέρωση Μισθοδοσίας του Δημοσίου: Αφορά τους εργαζομένους στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. → Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω ΕΑΠ → Εισαγωγή κωδικών Taxisnet. Επίσης στο site της ΕΙΝΑΠ μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο στην αρχική σελίδα.
Ø Παρακαλούμε τα γραφεία προσωπικού και τις Διοικήσεις να μας διευκολύνουν σε αυτή τη διαδικασία.
Ø Παρακαλούνται οι γιατροί να αποστείλουν σε φάκελο τα έγγραφα που αναγράφονται παραπάνω και τα στοιχεία που ζητούνται σε ηλεκτρονική μορφή (email & excel), με ταχυδρομείο ή παραδίδοντας τα στα γραφεία μας και με τη σειρά που αναγράφονται (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Ειδικότητα, Βαθμός, Νοσοκομείο, ΑΦΜ, Τηλέφωνο), συγκεντρωμένα ανά νοσοκομείο, στο email της Ένωσης, [email protected], ή στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 34 & Ακαδημίας 2ος όροφος (ΕΙΝΑΠ) το συντομότερο δυνατόν.
Ø Στην αρχική σελίδα του site μας, www.einap.gr θα βρείτε έτοιμη φόρμα (excel) και το σύνδεσμο που θα σας οδηγήσει στην φόρμα για τα εκκαθαριστικά σας, ώστε να διευκολυνθείτε.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com