ΕΚΕ: Δωρεά φορητών καρδιογράφων

Και Υπερηχογράφων «παλάμης»

 

Φορητούς καρδιογράφους με δυνατότητα τηλεκαρδιογραφίας σε είκοσι τρία Κέντρα Υγείας της χώρας θα διαθέσει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην κρίσιμη περίοδο της πανδημίας του Covid-19. Επιπλέον, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΕ, εγκρίθηκε η προμήθεια φορητών υπερηχοκαρδιογράφων «παλάμης», που θα δοθούν στις Καρδιολογικές Κλινικές των χαρακτηριζομένων από το Υπουργείο Υγείας ως «νοσοκομείων αναφοράς». Οι υπερηχοκαρδιογράφοι «παλάμης» δεν υποκαθιστούν το πλήρες υπερηχοκαρδιογράφημα, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα για μια γρήγορη εκτίμηση της καρδιακής λειτουργικότητας, ύπαρξης περικαρδιακού υγρού, σοβαρών βαλβιδικών ανεπαρκειών, πλευριτικών συλλογών κ.ά. Ταυτόχρονα «αναγνωρίζουν» τους ασθενείς που πρέπει να παραπεμφθούν για πληρέστερη υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη. Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά οι υπερηχοκαρδιογράφοι «παλάμης» διεθνώς κρίθηκαν ως οι καταλληλότεροι για τον αρχικό έλεγχο ασθενών με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα των νέων Καρδιολόγων, η ΕΚΕ προσφέρει δωρεάν άδεια χρήσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για την Ψηφιακή Πλατφόρμα Διάδρασης Epicardio SimulationTM, όπου οι εκπαιδευόμενοι -σε πραγματικό χρόνο-κατανοούν και εξοικειώνονται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τις βασικές αρρυθμίες και την ηλεκτροφυσιολογία. Τέλος, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΕ (www.hcs.gr), διατίθεται δωρεάν σε ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια η εφαρμογή ThessHF για smartphone ή tablet που στοχεύει στην αυτοδιαχείριση της νόσου από τον ασθενή σε καθημερινή βάση, χωρίς τη συχνή παρουσία του στις δομές υγείας, ειδικά λόγω των νέων συνθηκών.

 

Πηγη:HealthDaily