Εκλογές ΠΙΣ: ΔΗμοκρατική Κίνηση Ιατρών – ΕΝΟτητα – ΣΥνεργασία

 

 

Η εκλογική Γενική Συνέλευση στον ΠΙΣ διενεργείται στις 02/03/2019 και οι εκλογές στον ΠΙΣ την Κυριακή 03/03/2019. 

Η σταυροδοσία στο ΔΣ 


Ο επικεφαλής του συνδυασμού χρειάζεται σταυρό προτίμησης.

Επιτρέπονται έως 15 σταυροί επιλογής υποψηφίων στο ΔΣ

Η σταυροδοσία την εξελεγκτική επιτροπή 

Επιτρέπονται έως 3 σταυροί επιλογής υποψηφίων

Η σταυροδοσία στο ΑΠΣΙ (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο)

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης

Επιτρέπονται έως 6 σταυροί επιλογής υποψηφίων

Πηγη:medispin.blogspot.com