ΕΚΠΑ: Δράσεις στήριξης του προσωπικού και των φοιτητών

Για τη μείωση της διασποράς της νόσου COVID-19

 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών από την πρώτη στιγμή των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την ασφάλεια κατά την είσοδο και την παραμονή στο Ίδρυμα, την ενημέρωση του προσωπικού, των φοιτητών και των ασθενών καθώς και τη λειτουργία ειδικότερα των Εργαστηρίων και των Κλινικών των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής και Φαρμακευτικής με τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας λόγω και του αντικειμένου τους. Παράλληλα οι Πρυτανικές Αρχές, έλαβαν μέριμνα για την εξειδικευμένη υποστήριξη σε πρώτη φάση των Κλινικών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία αναφοράς για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, καθώς και του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, και κατόπιν όλων των Κλινικών, αποστέλλοντας, μεταξύ άλλων ενεργειών και σύμφωνα με τις ανάγκες, υλικό προστασίας από την νόσο. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, προκειμένου, να ενισχυθεί το σημαντικό διαγνωστικό έργο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ χρηματοδοτήθηκε η προμήθεια ενός Θερμικού Κυκλοποιητή Πραγματικού Χρόνου με κεφαλή 384 θέσεων. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη υποστήριξης των Κλινικών Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, που είναι εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία αναφοράς για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (COVID-19), όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Υγείας, αποφασίστηκε η δημιουργία έργου στον ΕΛΚΕ για την κάλυψη δαπάνης απασχόλησης τριών (3) ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σε 3 Πανεπιστημιακές Κλινικές.

 

 

Πηγή: HealthDaily