Εκσυγχρονισμός στη φροντίδα των υπερηλικων.

Στην κλινική πράξη

Συνάντηση εθνικού διαλόγου για την «Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών ολοκληρωμένης, συνεχιζόμενης και συντονισμένης φροντίδας (IntegratedCare) για τους υπερήλικες και χρόνια πάσχοντες», πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του κεντρικού ευρωπαϊκού έργου CHRODIS Plus (www.chrodis. eu). Η εκδήλωση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τη 1η Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (Greek Network EIP on AHA). Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η δομή και διασύνδεση του συστήματος παροχής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, η διατομεακή και προσωποποιημένη προσέγγιση των ασθενών, η εκπαίδευση των επαγγελματιών, των ασθενών και των φροντιστών τους για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ανάπτυξη νέων επαγγελματικών οριζόντων καθώς και ο στρατηγικός ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη προσβασιμότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών. Τη συνάντηση συντόνισαν ο Καθ/της Α. Χατζητόλιος, Δ/ντης 1ης Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του ΑΠΘ και ο Δρ. Θ. Βοντετσιάνος, MD, Πρόεδρος, Greek Network EIP on AHA. Από τους υπόλοιπους ευρωπαίους συνεργάτες παραβρέθηκαν ο Συντονιστής του έργου Καθηγητής Antonio Sarria Santamera (Instituto de Salud Carlos III), ο Dr.Εsteban de Manuel Keenoy (Director of Kronikgune, Institute for Chronic Diseases Management, Basque Country) και o Andrew Barnfield από το EuroHealthNet, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία και μεθοδολογία της μεταφοράς καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των διευρωπαϊκών φορέων και συνεργασιών. Μεταξύ όλων των παρόντων στο Διάλογο φορέων, συμφωνήθηκε η συνέχιση της επικοινωνίας και η διεύρυνση των συμμετεχόντων φορέων.

 

Πηγη:HealthDaily