Εκτός clawback οι ηπαρινες

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Σε νέες τροποποιήσεις του άρθρου 11 του Ν.4052/2012 προχώρησε το υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα το πρωί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ειδικότερα, από 1.1.2021 μέχρι 30.6.2021, η δαπάνη των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης που αφορά το clawback. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους, η διάρκεια εξαίρεσης τους από τον συνυπολογισμό της δαπάνης τους στη φαρμακευτική δαπάνη, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από τη φαρμακευτική δαπάνη. Από 1.7.2020 αποκλειστικά και μόνο στην εξωνοσοκομειακή δαπάνη, η δαπάνη των γενοσήμων φαρμάκων, καθώς και των φαρμάκων για τα οποία έχει λήξει η περίοδος προστασίας των δεδομένων τους (off patent φάρμακα) οι επιμέρους κατηγορίες των οποίων εξειδικεύονται με την υπουργική απόφαση του ενδέκατου εδαφίου, συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά εξαιρείται από τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής που προκύπτει από την υπέρβαση της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης. Eπίσης, αναφορικά με το clawback για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, προστίθεται εδάφιο το οποίο αναφέρει ότι για την εξεύρεση των ποσών του clawback οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας αποστέλλουν προς τον ΕOΠΥΥ τα στοιχεία που αντλούν από τον ΕΟΦ ή κάθε άλλη υπηρεσία των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», και το ποσό διαβιβάζεται στο Υπουργείο.

 

 

Πηγή: HealthDaily