Ελάχιστοι Έλληνες στην Ευρώπη για νοσηλεία – Η εξήγηση – Στοιχεία Κομισιόν

Οι ασθενείς επιλέγουν συχνά τηνη υγειονομική περίθαλψη στις χώρες καταγωγής τους, για λόγους που αφορούν την έκταση της κάλυψης του κόστους.
ΙΑΤRONET
Πολύ μικρός είναι ο αριθμός των Ελλήνων που αιτούνται νοσηλεία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κάνοντας χρήση της Οδηγίας 2011/24/EU.
Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ροές ασθενών από χώρα σε χώρα (στοιχεία 2017), η οποία παρατίθεται πιο κάτω.
Από την έκθεση προκύπτει πως το έτος 2017 έγιναν στην Ελλάδα μόλις 1.280 τηλεφωνήματα για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες μετάβασης στο εξωτερικό.
Το ίδιο έτος, έγιναν τελικά μόλις 81 νοσηλείες σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, σε σύνολο 235.541 που έχουν γίνει από και προς άλλες χώρες. Ενδεικτικό είναι πως μόνον η Πολωνία είχε το ίδιο έτος 30.698 νοσηλείες σε τρίτες χώρες και η Λιθουανία 14.470.
Η χώρα μας παρουσιάζει παρόμοια εικόνα με την Αυστρία και τη Λετονία, στις οποίες ένας μικρός αριθμός ασθενών αξιοποιούν την ευκαιρία να μεταβούν σε άλλη χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λάβουν υγειονομική περίθαλψη.
Η κατάσταση στην Αυστρία ενδέχεται, ωστόσο, να είναι διαφορετική, λόγω μηχανισμού καταγραφής των στοιχείων.
Οι ειδικοί από την Ελλάδα και τη Λετονία εξηγούν πως οι ασθενείς επιλέγουν συχνά την υγειονομική περίθαλψη στις χώρες καταγωγής τους για λόγους που αφορούν την έκταση της κάλυψης του κόστους.
Ποσά
Τα ποσά, δηλαδή, που απαιτούνται για νοσηλεία στο εξωτερικό είναι αντιστρόφως ανάλογα με εκείνα των επιστροφών σε εγχώριο επίπεδο.
Στην έκθεση επισημαίνεται πως η κατάσταση στην Ελλάδα είναι περίπλοκη για μία σειρά από λόγους, μεταξύ των οποίων το ότι τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής δεν επιστρέφονται βάσει της Οδηγίας.
Οι συνολικές δαπάνες που αναφέρθηκαν από τα 17 κράτη που έδωσαν στοιχεία, ήταν της τάξης των 44.775.716 ευρώ.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com