Ελεύθεροι επαγγελματίες: μειωμένες εισφορές από 28 Φεβρουαρίου ;

Την μείωση της εισφοράς αναμένουν με μεγάλη αγωνία οι ελεύθεροι επαγγελματίες , οι οποίοι έχουν ζήσει έναν τραγικό εφιάλτη τα δυο τελευταία χρόνια επι ΣΥΡΙΖΑ από το εξοντωτικό χαράτσι.΄

Σε λίγες ημέρες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ οι εισφορές του Ιανουαρίου 2019.

Η μειωμένη εισφορά θα είναι κατ’ έλάχιστον 13,3% υπέρ  της κύριας σύνταξης από 20% που ήταν πέρυσι επί του ασφαλιστέου εισοδήματος για εισόδημα άνω των 7032 ευρώ.

Περιορίζεται ωφέλεια, όμως , καθώς η κατώτατη εισφορά  που ήταν 167.95 ευρώ επιβαρύνθηκε (από 1/2/2019) έως και 17 ευρώ το μήνα λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και διαμορφώνεται  στα 185 ευρώ (130 ευρώ υπέρ σύνταξης, 45.17 ευρώ υπέρ υγείας και 10 ευρώ  υπέρ ΟΑΕΔ, ετήσια αύξηση κατά 203,76 ευρώ).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ που εκδόθηκε σήμερα:

Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν οι Αγρότες μειώνεται και διαμορφώνεται μεταβατικά για τα έτη 2019 έως 2022 ως εξής:

  • για το έτος 2019 από 18% σε 12%,
  • για το έτος 2020 από 19% σε 12,67%,
  • για το έτος 2021 από 19,5% σε 13% και
  • για το έτος 2022 από 20% σε 13,33%.

Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ, μειώνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 13,33%, καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση (αντί του 14% για τα 2 πρώτα έτη και 17% για τα επόμενα 3 έτη).

Η υπολογιζόμενη κατά τα ανωτέρω μηνιαία εισφορά για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών δεν μπορεί να υπολείπεται της ελάχιστης καθορισθείσας με τις εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του ν.4387/2016, όπως αυτές ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 4578/2018.

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr