Ελλάδα & Γαλλία στο «τιμόνι» ευρωπαϊκής δράσης για τους εμβολιασμούς

Ξεκίνησε επισήμως την Τρίτη στο Παρίσι, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, η Κοινή Ευρωπαϊκή Δράση για τον Εμβολιασμό (European Joint Action on Vaccination/EU‐JAV), που συντονίζεται από τη Γαλλία και, ειδικότερα, από το γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Ιατρική Έρευνα (INSERM), με την υποστήριξη του γαλλικού υπουργείου Υγείας.

Η Ελλάδα, εκπροσωπούμενη από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ηγείται μαζί με το ΙΝSERM του πακέτου εργασίας που αφορά τη δημοσιοποίηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος και γενικότερα τη διάχυση της πληροφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Κοινής Δράσης.

Στον πυρήνα της Κοινής Δράσης βρίσκεται η διάδοση εργαλείων για μια πιο ισχυρή αντιμετώπιση από τους εθνικούς φορείς των θεμάτων που άπτονται των εμβολιασμών και, σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινή Δράση έχει ως στόχο την προώθηση μιας μακρόχρονης ευρωπαϊκής συνεργασίας κατά των ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό στην εποχή των Βιώσιμων Στόχων Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η ανοσοποίηση μέσω εμβολιασμού είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της βιοϊατρικής και της δημόσιας υγείας του 20ού αιώνα και, σύμφωνα με εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σώζει 1 έως 3 εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο. Ωστόσο, το φαινόμενο της μη βέλτιστης πρόσληψης των συνιστώμενων εμβολιασμών έχει επιδεινωθεί κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες και έχει οδηγήσει στην επανεμφάνιση μεταδοτικών ασθενειών, όπως η ιλαρά στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Βασιζόμενη στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, η Κοινή Δράση θα αναπτύξει κοινή και διαρκή συστημική συνεργασία για τη δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων, χρήσιμων στις υγειονομικές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ αλλά και εκτός ΕΕ.

Στα εργαλεία αυτά περιλαμβάνονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί διαλειτουργικότητας ψηφιακών, σχετικών με τα εμβόλια, δεδομένων και ισχυρών μεθόδων παρακολούθησης των προγραμμάτων εμβολιασμού, ακριβών προβλέψεων για τις ανάγκες σε εμβόλια μέσα από μία βάση δεδομένων προσφοράς και ζήτησης εμβολίων, καθορισμού προτεραιοτήτων έρευνας και ανάπτυξης εμβολίων, ανταλλαγής πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα, τους κινδύνους και το κόστος των εμβολίων, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Βιτένις Αντριουκάιτις, χαιρετίζοντας την κοινή πρωτοβουλία ανέφερε: «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις μεταδοτικές ασθένειες στα εθνικά σύνορα και γι’ αυτό απαιτείται στενή συνεργασία και συντονισμός, ώστε να εξασφαλίσουμε μια αποτελεσματική και έγκαιρη αντίδραση. Έχουμε ανάγκη από μια στρατηγική και συντονισμένη προσέγγιση στο θέμα της αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων που σχετίζονται με τους εμβολιασμούς στην ΕΕ και τα γειτονικά κράτη. Η Κοινή Δράση είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης κοινών λύσεων και δημιουργίας μιας σύμπραξης, που θα συμβάλει στη διάσωση της ζωής των πολιτών μας και ιδίως των πιο ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά».

Για τον Ζερομ Σαλομον, Γενικό Διευθυντή Υγείας στο υπουργείο Υγείας της Γαλλίας, «αποτελεί συλλογική ευθύνη η επίτευξη βελτιωμένου και μακράς διάρκειας συντονισμού σε όλη την Ευρώπη για να υπερβούμε τα προβλήματα στον τομέα των εμβολιασμών για χάρη της δημόσιας υγείας. Η Κοινή Δράση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία».

Η Κοινή Δράση έχει διάρκεια τριών χρόνων και χρηματοδοτείται με 5.800.000 ευρώ, περιλαμβανομένου κονδυλίου 3.500.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Υγείας της ΕΕ.

Δεκαεπτά κράτη-μέλη συμμετέχουν ως εταίροι καθώς επίσης και η Νορβηγία, η Σερβία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ανάμεσα στους συνεργαζόμενους φορείς περιλαμβάνονται πολλοί διεθνείς και εθνικοί οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Αρχή για τα Φάρμακα, πανεπιστήμια, ενώσεις και συνομοσπονδίες, που θα διαφωτίζουν την Κοινή Δράση με την εμπειρογνωμοσύνη τους και θα διασφαλίσουν τη συνοχή με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες.

Πηγη:https://www.onmed.gr/