Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας: Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση

Σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ενός Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και φροντίδα των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΑμΠΣ) έχει εκπονήσει η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ). Το σχέδιο θα παρουσιαστεί  στο πλαίσιο της Διημερίδας «Το ταξίδι του Ασθενή».

Ύστερα από έρευνα και ανάλυση δεδομένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατατίθται πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου διάγνωσης και διαχείρισης της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ). Προβλέπεται η διασύνδεση του συνόλου των φορέων, που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Σημαντική κρίνεται η πρωτοβουλία με δεδομένο ότι η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ)  πλήττει νεαρά άτομα σε παραγωγική ηλικία,  με  συνέπειες τόσο για το ΕΣΥ όσο και για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους, κ.ά.  Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα οι ασθενείς είναι 21.218, με μέση ηλικία διάγνωσης τα 30 έτη και υψηλότερο επιπολασμό στις ηλικίες 45-49 ετών.

Όπως αναφέρει ο κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος, Καθηγητής Νευρολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Πρόεδρος της ΕΛΛ.Α.ΝΑ, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σχέδιο, με ασθενοκεντρική δομή Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας, που  «ανοίγει το δρόμο για το μετασχηματισμό του οικοσυστήματος της υγείας όσον αφορά στην ΠΣ».  Από την πλευρά του ο  κ. Νικόλαος Γρηγοριάδης, Καθηγητής Νευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραμματέας της ΕΛΛ.Α.ΝΑ και επιστημονικός υπεύθυνος του σχεδίου δράσης επισημαίνει ότι «το Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία ενός Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας για την ΠΣ, σχεδιάζεται με στόχο την ένταξη σε αυτό του συνόλου των δημόσιων Κλινικών και Εργαστηρίων (Πανεπιστημιακών και ΕΣΥ) και ενδεχομένως και ιδιωτικών Υγειονομικών μονάδων (κλινικών εργαστηρίων) στη συνέχεια. Φιλοδοξία μας είναι η δημιουργία μιας νέας κεντρικής δομής που θα διασυνδέει τον ασθενή με όλους τους επαγγελματίες υγείας των ειδικοτήτων που τον αφορούν, τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας, τους φροντιστές, τους Συλλόγους Ασθενών, τις ιατρικές εταιρείες, τα ερευνητικά ινστιτούτα, τα Πανεπιστήμια, τον ΕΟΠΥΥ, την ΗΔΙΚΑ, τις φαρμακευτικές εταιρείες, τα αρμόδια Υπουργεία, την Κοινωνική Ασφάλιση και την Πρόνοια».

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η δημιουργία ενός συστήματος που θα περιορίσει τα οργανωτικά, οικονομικά και γεωγραφικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την έγκαιρη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τη συνεπή ανταπόκριση των ασθενών στις απαιτήσεις του προγράμματος διαχείρισης των προβλημάτων τους και των προτεινόμενων θεραπευτικών στρατηγικών.

Επιδίωξη  ακόμη είναι η βελτίωση της οργάνωσης και κατανομής των πόρων του συστήματος υγείας στην ΠΣ καθώς και η πρόσβαση και η διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και φροντίδας. Επίσης, εκτιμάται πως το Δίκτυο μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την πιλοτική εφαρμογή πολιτικών, μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων παρέμβασης στον τομέα της ΠΣ, όπως ενδεχομένως ενός προγράμματος παροχής φαρμακευτικής θεραπείας κατ’ οίκον, που θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

 

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/