Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής: Χαιρετίζει την προκήρυξη 520 θέσεων για τη στελέχωση των ΤΕΠ

Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής χαιρετίζει την προκήρυξη πεντακοσίων είκοσι (520) νέων οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών για την στελέχωση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας.

Με την επικείμενη θεσμοθέτηση της απόφασης του ΚΕΣΥ για την αναγνώριση της Επείγουσας Ιατρικής ως Εξειδίκευσης ολοκληρώνονται οι προϋποθέσεις για την αυτόνομη λειτουργία των Τ.Ε.Π. στο Ε.Σ.Υ. και την καθιέρωση και στην Ελλάδα της Επείγουσας Ιατρικής, η οποία είναι ήδη αναγνωρισμένη ειδικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Ειδικευμένων Ιατρών (U.E.M.S.)

Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του ΚΕΣΥ για την Εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική, προχωρεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των ΤΕΠ και καλεί τους νέους συναδέλφους να γίνουν ενεργά μέλη της ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της Επείγουσας Ιατρικής Φροντίδας στην χώρα μας.

Πηγη:https://www.onmed.gr