Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας: Αισιοδοξία από καινοτόμες θεραπείες

Ζητήματα της βέλτιστης μεταγγισιοθεραπευτικής πρακτικής καθώς και θέματα καθημερινής  εργαστηριακής και κλινικής πρακτικής απασχόλησαν τους συμμετέχοντες του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας. Αισιοδοξία πνέει από καινοτόμες θεραπείες με κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού.

Στον κώδικα ηθικής δεοντολογίας για την αιμοδοσία και τις μεταγγίσεις αναφέρθηκε η Executive Director της Διεθνούς Εταιρείας Υπηρεσιών Αιμοδοσίας- ISBT Jenny White . Μεταξύ άλλων, η ομιλήτρια τόνισε ότι  στον ασθενή θα πρέπει να χπρηγούνται μόνο προϊόντα αίματος κλινικά κατάλληλα , με βέλτιστη ασφάλεια  χωρίς  να υπάρχει οικονομικό κίνητρο για  τη συνταγογράφηση αίματος.Ο κίνδυνος ανάπτυξης σιδηροπενίας στον αιμοδότη  καθώς και η πιθανή εισαγωγή του ελέγχου της φερριτίνης συζητήθηκαν από τις κ. Α. Μούγιου Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας ΠΓΝ Ρίον, την κ. Ε. Γρουζή διευθύντρια της Ν.Υ. Αιμοδοσίας του Άγιου Σάββα και την κ. Γιαννουλάκη Επισκέπτρια Υγείας, MSc στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), καθώς και από εκπροσώπους του  Orlando LGBTQ+ και τον κ. Κ. Σταμούλη επιστημονικό διευθυντή του Ε.ΚΕ.Α.

Στα  φαρμακευτικά προϊόντα που προέρχονται από πλάσμα  αναφέρθηκε ο  Consultant of Blood and Plasma Strategies  στην Ολλανδία Paul StrengersΜε στόχο η Ευρώπη να γίνει στρατηγικά ανεξάρτητη από τον μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή προμηθευτή πλάσματος (ΗΠΑ), απαιτείται από πλευράς των Εθνικών Συστημάτων Αιμοδοσίας της Ευρώπης εντατικοποίηση των προγραμμάτων συλλογής. Επίσης, αναγκαία κρίνεται η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των προγραμμάτων συλλογής ολικού αίματος και των προγραμμάτων διαχείρισης αιμοθεραπείας, στοχεύοντας έτσι στην μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση πλάσματος για κλασματοποίηση.

Ανοσοαιματολογικό εργαστήριο

Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν οι καινοτόμες θεραπείες από τα κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠΑ)  που αναλύθηκαν στο τραπέζι που οργάνωσε η κ. Σταυροπούλου Γκιόκα,  Διευθύντρια της Ελληνικής Τράπεζας ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΙΒΕΕΑ. Εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν την εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση καθώς περιέχουν κυτταρικούς πληθυσμούς απαραίτητους για την ειδική ανοσιακή απάντηση. Κατόπιν επεξεργασίας , θα μπορούν να ρυθμίσουν την άμυνα στα κακοήθη νοσήματα.

Μεταγγισιοθεραπεία

Στην κατεύθυνση περιορισμού των μεταγγίσεων  μείζονος σημασίας κρίνεται ο ρόλος των χειρουργών και των αναισθησιολόγων. Η εξειδίκευση και τα Κέντρα Αναφοράς φαίνεται να επιδρούν θετικά στον αριθμό των μεταγγίσεων. Η  χρήση συσκευών αυτομετάγγισης,  διασφαλίζοντας ελάττωση της ανάγκης χρήσης παραγώγων αίματος. Ο ρόλος αυτός τονίστηκε από τον σχολιαστή κ. Ε. Πικουλή Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ και Διευθυντή της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝ «Αττικόν».

Στο τραπέζι του διαλόγου τέθηκαν νέες θεραπευτικές επιλογές όπως το  luspacercept για την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία  και το Voxatolor για την δρεπανοκυτταρική αναιμία  που θα μπορούσαν να   οδηγήσουν στη μείωση του αριθμού των μεταγγίσεων.  Στην  προσέλκυση και διατήρηση των εθελοντών αιμοδοτών, καθώς και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της υγείας τους,  επικεντρώθηκαν οι ομιλητές από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (Ν.Υ.Α) της Πελοποννήσου: η κ Β. Κόικα (βιολόγος ) και η κ. Σ. Σπυροπούλου (επισκέπτρια υγείας) από τη Ν.Υ.Α. Κορίνθου, η κ. Ε Σίννη (Αιματολόγος) από τη Ν.Υ.Α. Τρίπολης και ο κ. Α. Πανουτσόπουλος  Διευθυντής της  Ν.Υ.Α. Άργους.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/