Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: Δράσεις για πρόληψη Υγείας

Την σημασία της ενεργοποίησης για την προστασία από καρδιαγγειακές παθήσεις επισημαίνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2022. Μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις  της εστιάζουν στην  πρόληψη υγείας και στην ευαισθητοποίηση του κοινού.

Περισσότεροι  από 13 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως και ετησίως αποδίδονται από τον ΠΟΥ σε περιβαλλοντικά αίτια, τα οποία  μπορούν να αποφευχθούν. Ένα εξ αυτών είναι και η κλιματική κρίση.

Η πλειονότητα των ανθρώπων (90%) εισπνέουν ανθυγιεινό αέρα εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων,  επιδεινώνοντας την κατάσταση του καρδιαγγειακού συστήματος. Προβλήματα όπως είναι ακραία καιρικά φαινόμενα,  μόλυνση  της γης και του αέρα, η ρύπανση των ωκεανών σε βάρος της τροφικής αλυσίδας, η παραγωγή ανθυγιεινών τροφίμων  κ.ά. συμβάλλουν τις καρδιακές παθήσεις.

Η παρέμβαση της επιστήμης όπως φάνηκε και από την διαχείριση της  πανδημίας COVID-19 βοήθησε να διαφανεί η επείγουσα ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων κοινωνιών. Με έμφαση την βιωσιμότητα, την ανάγκη για αφύπνιση τονίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και καλεί σε αφύπνιση τόσο την Πολιτεία όσο και τους πολίτες.

Με πρώτο βήμα την λήψη ρηξικέλευθων αποφάσεων ώστε να διακοπεί ο κύκλος των καταστροφικών επιλογών του παρελθόντος κρίνονται ότι είναι μείζονος σημασίας η στοχευμένη ενημέρωση και η παροχή κινήτρων προκειμένου να διασφαλιστούν υγιείς επιλογές και καλύτερος τρόπος ζωής.

Στην κατεύθυνση αυτή η ΕΚΕ πραγματοποιεί έχει λάβει τις εξής πρωτοβουλίες:

  • σεμινάρια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης,
  • ευαισθητοποιεί τους πολίτες για προαθλητικό έλεγχο,
  • διενεργεί δωρεάν καρδιολογικούς ελέγχους,
  • προωθεί την εφαρμογή app για υπολογισμό καρδιαγγειακού κινδύνου με το ελληνικό SCORE, που δημιούργησε η ΕΚΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, καθείς και ψηφιακές εφαρμογές (KARDIAHF, ThessHF) για την Καρδιακή Ανεπάρκεια κ.ά.

Το ενδιαφέρον της ΕΚΕ έχει στραφεί και στις μικρές ηλικίες, ΏΣΤΕ να γίνουν οι μαθητές οι καλύτεροι πρεσβευτές ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί το Πρόγραμμα Ενημέρωσης Σχολείων για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα και τους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς κάθε χρόνο.

Σε μια προσπάθεια ενός καλύτερου μέλλοντος και της βελτίωσης της Δημόσιας Υγείας, η ΕΚΕ βρίσκεται στο πλευρό της Πολιτείας με κάθε ευκαιρία. Η ΕΚΕ λειτουργεί γνωμοδοτικά για κρίσιμα θέματα πολιτικής Υγείας και για τη δημιουργία των Διαγνωστικών και Θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/