Ελληνικό «παράδοξο» ο αποκλεισμός ασθενών από την Επιτροπή ΗΤΑ

Να δώσουν βήμα έκφρασης τους συλλόγους ασθενών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των καινοτόμων θεραπειών,  παροτρύνει τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της Ιατρικής Τεχνολογίας.

«Οι ασθενείς είναι οι τελικοί αποδέκτες των ιατρικών τεχνολογιών και έχουν μοναδικές γνώσεις, προοπτικές και εμπειρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πιστεύουμε ότι η υποχρεωτική συμμετοχή και η υιοθέτηση κοινών κλινικών αξιολογήσεων για όλα τα κράτη-μέλη είναι η βέλτιστη λύση για μία επιτυχημένη συνεργασία στον τομέα της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας» δήλωσε ο πρόεδρος της ECPC, Prof. Francesco de Lorenzo.

Αν και η Ελλάδα υποστήριξε πρόσφατα τη θέση αυτή (συνάντηση υπ. Υγείας, Λουξεμβούργο 22/6), στην πράξη απέκλεισε τους ασθενείς από τη συμμετοχή στο νεοσύστατο Οργανισμό ΗΤΑ, προκαλώντας σάλο αντιδράσεων.

Διαβάστε επίσης:  19 σύλλογοι ασθενών πιέζουν τον Ανδρέα Ξανθό

«Οι Ευρωπαίοι ασθενείς με καρκίνο χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε νέες θεραπείες ζωτικής σημασίας γι’ αυτούς, τις οποίες μπορεί να διασφαλίσει η υποχρεωτική συμμετοχή και η υιοθέτηση κοινών κλινικών αξιολογήσεων από όλα τα κράτη-μέλη» τόνισε με αφορμή τη σύσταση της Επιτροπής η Καίτη Αποστολίδου, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Ασθενών με Καρκίνο (ECPC).

Τα οφέλη από τη συστηματική συμμετοχή των ασθενών στους Οργανισμούς ΗΤΑ αναδείχθηκαν σε ημερίδα που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες, για την πορεία της συνεργασίας στην αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Τονίστηκαν, επίσης, η ανάγκη για υποχρεωτική συνεργασία των χωρών-μελών στον τομέα ΗΤΑ, υιοθέτηση κοινών κλινικών εκθέσεων αξιολόγησης, ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στις τεχνολογίες της υγείας.

Όπως επισημάνθηκε, ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών διαδικασιών και μεθοδολογιών στην αξιολόγηση των θεραπειών, οδηγεί σε σημαντικές διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα δεδομένα και η τεκμηρίωση. Για τους ασθενείς, σε όλη την Ευρώπη, αυτό σημαίνει καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, λόγω του κατακερματισμού των συστημάτων HTA, της διπλής εργασίας και παρεμβάσεων τρίτων.

Σχετικά, εκφράστηκε ο κίνδυνος οι σημερινές ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα τεχνολογιών υγείας να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Τέλος, στην ημερίδα επισημάνθηκε για ακόμη μία φορά, η ανάγκη για άμεση δημιουργία Εθνικού Πληθυσμιακού Μητρώου Νεοπλασιών, καθώς αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο άντλησης δεδομένων, απαραίτητων για την αποτελεσματική λειτουργία της νεοσυσταθείσας επιτροπής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας και τη μετεξέλιξή της σε οργανισμό, στο μέλλον, σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας.

 

 

Πηγη:https://virus.com.gr