Ελληνοκυπριακή “συμμαχία” στην Υγεία

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) Κύπρου.

Το μνημόνιο θέτει συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την από κοινού αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας, την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης, αλλά και τη βελτίωση – σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο – της θέσης των δύο φορέων.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα πεδία συνεργασίας που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα αφορούν:

  • Τη συνεργασία για ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μηχανισμών αποζημίωσης φαρμάκων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων.
  • Τη συνεργασία για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική υγεία.
  • Τη συνεργασία για την κωδικοποίηση ιατρικών πράξεων, καθώς και την ανάπτυξη, προσαρμογή και επικαιροποίηση κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών.
  • Την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο που καθορίζει η υφιστάμενη κάθε φορά νομοθεσία, που αφορά δράσεις στα ανωτέρω πεδία.
  • Την πιθανή συνεργασία για την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο.
  • Την από κοινού κατάρτιση ομάδων εργασίας ή/και επιτροπών (με ακαδημαϊκούς ή/και ερευνητές) για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό την προώθησή τους.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης και ο Πρόεδρος του ΟΑΥ Θωμάς Αντωνίου, αφού είχε προηγηθεί συνάντηση του κ. Μπερσίμη με τον υπουργό Υγείας Κύπρου, Κωνσταντίνο Ιωάννου.

 

Πηγη:https://virus.com.gr