ΕΛΛΟΚ: Ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής αποφάσεων

Για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών με καρκίνο

Με στόχο να αποτελέσει την πύλη, που θα οδηγήσει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αποφάσεων, οι οποίες θα βελτιώσουν στην πράξη τη ζωή των ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), διοργανώνει το 3ο Ετήσιο Συνέδριό της με κεντρικό σύνθημα «Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας». Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 1 – 3 Φεβρουαρίου 2019 στο ξενοδοχείο Royal Olympic, θα αναδείξει παράλληλα την οπτική των ίδιων των ασθενών για την ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, στοχεύοντας να αποτελέσει ένα χώρο δημόσιας συζήτησης προκειμένου να αναδειχθούν οι επιλογές εκείνες που μπορούν να αποφέρουν πραγματικά θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση και τον έλεγχο του καρκίνου και να θέσουν τους ασθενείς στο επίκεντρο με τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής τους στις επιτροπές και τα όργανα που τους αφορούν. Κεντρικά θέματα του Συνεδρίου θα αποτελέσουν:

Η παρουσίαση για πρώτη φορά στη χώρα μας της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας All. Can για τη μείωση της αναποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της φροντίδας του καρκίνου και η δημιουργία της Ελληνικής πλατφόρμας την οποία η ΕΛΛΟΚ θα αναπτύξει το επόμενο διάστημα. Η αξία της δημιουργίας πληθυσμιακού Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών, σε συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου. Η ανάδειξη της ανάγκης εφαρμογής των κατάλληλων πολιτικών υγείας από την Πολιτεία για τον έλεγχο του καρκίνου.

Η εξατομικευμένη Ιατρική στον καρκίνο και πόσο εύκολη είναι η άσκησή της. Τέλος, θα συζητηθεί η Αξιολόγηση της Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ) που πρόσφατα καθιερώθηκε στη χώρα μας, καθώς και το γιατί είναι αναγκαία η συμμετοχή των ασθενών σε τέτοιου είδους οργανισμούς.

 

Πηγη:healthdaily