ΕΛΟΚ: Το Μανιφέστο Ευρωπαίων Ασθενών ενόψει Ευρωεκλογών

Μόλις δέκα μέρες έχουν απομείνει μέχρι τις επερχόμενες Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου απευθύνει ηχηρό κάλεσμα προς όλους τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές της χώρας μας, να δεσμευθούν δημόσια ότι θα αναλάβουν δράση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου, υιοθετώντας το Μανιφέστο των Ευρωπαίων Ασθενών (ECPC-European Cancer Patient Coalition), ενημερωμένο και με τα αιτήματα των Ελλήνων ασθενών με καρκίνο σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον έλεγχο του καρκίνου και το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών.

Το Μανιφέστο των Ευρωπαίων Ασθενών με Καρκίνο, έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη της ΕCPC, (448 Οργανώσεις από όλες τις χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να το επικοινωνήσουν στους υποψήφιους Ευρωβουλευτές όλων των χωρών μελών της ΕΕ),καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλους επισήμους Ευρωπαϊκούς φορείς πολιτικής για την υγεία.

Η ΕΛΛΟΚ, ενεργό τακτικό μέλος της ECPC και το δευτεροβάθμιο Όργανο των Συλλόγων Ασθενών με Καρκίνο στη χώρα μας, προσυπογράφει το Μανιφέστο, αναδεικνύει τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες ασθενείς με καρκίνο, τους επιβιώσαντες και τις οικογένειές τους, και απευθυνόμενη στους υποψήφιους Έλληνες Ευρωβουλευτές, τους καλεί να πράξουν το ίδιο και να δείξουν έμπρακτα ότι είναι στο πλευρό των ογκολογικών ασθενών.

Μέσα από το κείμενο αυτό και στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας με την οποία ζητείται η ψήφος των πολιτών, οι εκπρόσωποι των ασθενών με καρκίνο απευθύνουν επίσημο κάλεσμα δημόσιας δέσμευσης προς όλους τους Υποψήφιους Ευρωβουλευτές, με το οποίο τους ζητούν να δεσμευθούν ότι θα εργασθούν για την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των κατάλληλων πολιτικών που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στην Ευρώπη και ότι θα υποστηρίξουν τις θέσεις των Ογκολογικών Ασθενών, αναπτύσσοντας σχέσεις συνεργασίας και συμπόρευσης μαζί τους, αποδεχόμενοι το Μανιφέστο της ECPC για τις Ευρωεκλογές του 2019.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στο Μανιφέστο των Ευρωπαίων Ασθενών με Καρκίνο, η ΕΛΛΟΚ καλεί «τους Υποψήφιους Ευρωβουλευτές συλλογικά, αλλά και καθένα προσωπικά να στηρίξουν την αποστολή μας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των ανισοτήτων στη περίθαλψη και φροντίδα του καρκίνου στη χώρα μας και την Ευρώπη, γεφυρώνοντας τα όποια κενά με το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, προωθώντας διεθνείς συνεργασίες αμφίδρομης δυναμικής, προκειμένου αφενός να υιοθετηθούν οι καλές πρακτικές από τη χώρα μας και αφετέρου να γίνουν γνωστές και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των Ελλήνων ασθενών με καρκίνο, των οικογενειών και των φροντιστών τους, καθώς πιστεύουμε ότι όλοι οι ασθενείς με καρκίνο, πρέπει να έχουν έγκαιρη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στη καλύτερη δυνατή θεραπεία και φροντίδα, κατά τη διάρκεια της ζωής τους.»

Τα κεντρικά θέματα στα οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο Μανιφέστο των Ευρωπαίων Ασθενών, είναι:

  • Η δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον «Ευρωπαϊκό Οδηγό για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Ολοκληρωμένου Ελέγχου του Καρκίνου» της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου –CanCon
  • Η Σύσταση και Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών
  • Η μείωση των ανισοτήτων για ταχεία, ασφαλή και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε χειρουργικές επεμβάσεις, ακτινοθεραπείες και φάρμακα.
  • Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της καινοτομίας στην έρευνα για τον καρκίνο και τις θεραπείες
  • Η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών της ΕΕ, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ασθενείς με καρκίνο λαμβάνουν την καταλληλότερη ογκολογική περίθαλψη, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους
  • Η προώθηση προγραμμάτων επιβίωσης από τον καρκίνο ως ουσιαστικού μέρους της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της επίσημης στήριξης του ρόλου των φροντιστών ασθενών με καρκίνο

Πηγη:https://www.onmed.gr