ΕΛΣΤΑΤ: Αποδυναμωμένα τα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα – Λιγότεροι γιατροί και μηχανήματα

Οι λιγότερες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας βρίσκονται στο Βόρειο Αιγαίο και στη Δυτική Μακεδονία .

Πλήγμα στη στελέχωση και στον εξοπλισμό των Κέντρων Υγείας όλης της χώρας έφερε η οικονομική κρίση.

Από το 2013 έως και το 2016, παρουσιάζουν αισθητή μείωση σε γιατρούς, κλίνες και ιατρικό εξοπλισμό, ενώ ελαφρά βελτιωμένη είναι η κατάσταση με το νοσηλευτικό προσωπικό.

Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την απογραφή των Κέντρων Υγείας που πραγματοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός αριθμός των Κέντρων Υγείας μειώθηκε το 2016 κατά μία μονάδα, στις 204 μονάδες, δεδομένου ότι το Κέντρο Υγείας Θήρας λειτουργεί πλέον ως νοσοκομείο.

Τα περισσότερα Κέντρα Υγείας βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία (33 κέντρα), στην Πελοπόννησο (23 κέντρα) και στη Δυτική Ελλάδα (21 κέντρα), ενώ τα λιγότερα βρίσκονται στο Βόρειο Αιγαίο (7 κέντρα) και τη Δυτική Μακεδονία (6 κέντρα).

Όσον αφορά στις κλίνες, το προσωπικό και τα ιατρικά μηχανήματα από τη σύγκριση των στοιχείων του έτους 2016 με τα αντίστοιχα του έτους 2015 παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Η δύναμη των κλινών που βρίσκονται στα Κέντρα Υγείας μειώθηκε κατά 2,8% στο σύνολο της χώρας.

Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα Κέντρα Υγείας παρουσίασε αύξηση κατά 3,1%.

Σημαντική αύξηση παρατηρείται στις Περιφέρειες της Αττικής και Στερεάς Ελλάδας κατά 38,2% και 14,8% αντίστοιχα. Αντίθετα, σημαντική μείωση παρατηρείται στις Περιφέρειες του Βόρειου Αιγαίου και της Ηπείρου κατά 26,9% και 22,0% αντίστοιχα.

Νοσηλευτές

Το νοσηλευτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 6%.

Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας κατά 15,2% και 13,7% αντίστοιχα. Αντίθετα σημαντική μείωση παρατηρείται στη Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων κατά 27,1%.

Το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τις υπόλοιπες ειδικότητες του προσωπικού παρουσίασε μείωση κατά 1,5% στο σύνολο της χώρας, με σημαντικότερη αυτή στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας με ποσοστά 17,9%, και 16,7% αντίστοιχα.

Στα ιατρικά μηχανήματα που διαθέτουν τα Κέντρα Υγείας, παρατηρήθηκε μείωση κατά 1,5%, στο σύνολο της χώρας.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr