ΕΜΑ: Προτροπή για μεγάλες τυχαιοποιημενες μελέτες

Για ταχεία ανάπτυξη και έγκριση πιθανών θεραπειών για την COVID-19

 

Παραίνεση στην ερευνητική κοινότητα της ΕΕ να θέσει σε προτεραιότητα μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, διότι αυτές είναι πιθανότερο να παράξουν την αδιαμφισβήτητη τεκμηρίωση που απαιτείται για την έναρξη της ταχείας ανάπτυξης και έγκρισης πιθανών θεραπειών για την COVID-19, κάνει η Επιτροπή Ανθρώπινων Φαρμάκων (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ). Η εν λόγω δήλωση προωθεί μία εναρμονισμένη προσέγγιση συλλογής δεδομένων και μία ισχυρή μεθοδολογία κλινικών δοκιμών για την COVID-19 σε όλη την ΕΕ, ώστε

να γίνει καλύτερη χρήση των διαθέσιμων ερευνητικών πόρων. Δίνει, επίσης, έμφαση στην ανάγκη να συμπεριληφθούν σε αυτές τις μελέτες όλες οι χώρες της ΕΕ. Σημειώνει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα για προστασία ή θεραπεία από την COVID-19. Η CHMP έχει συζητήσει για την υπό εξέλιξη επιδημία και δίνει έμφαση στην κρίσιμη ανάγκη για ισχυρά δεδομένα, που θα καθορίσουν ποια πειραματικά ή εγκεκριμένα φάρμακα σε επαναστόχευση θα μπορούσαν να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά έναντι της COVID-19. Η Επιτροπή Ανθρώπινων Φαρμάκων ανησυχεί ότι κλινικές δοκιμές με μικρό αριθμό συμμετεχόντων ή προγράμματα παρηγορητικής θεραπείας ενδεχομένως να μην παράξουν τα δεδομένα που απαιτούνται για να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις δράσεις συγκεκριμένων φαρμάκων και κατάλληλες οδηγίες

προς επαγγελματίες υγείας και ασθενείς. Ο EMA, επί του παρόντος, συζητά με ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία μπορούν περαιτέρω να υποστηρίξουν τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για την COVID-19 σε όλη την Ευρώπη.

 

 

Πηγη: HealthDaily