Ενημέρωση για κίτρινη και λευκή κάρτα ζητούν οι ασθενείς

Ενημέρωση για τις παρενέργειες φαρμάκων και ιατρικών υλικών και τη διάθεση της κίτρινης και της λευκής κάρτας από τα φαρμακεία προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ).

Η κίτρινη κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων ενώ η λευκή κάρτα είναι αντίστοιχα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με σοβαρά περιστατικά που έχουν προκύψει στην Ελλάδα από τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Οι επαγγελματίες Υγείας και οι ασθενείς πρέπει να συμπληρώνουν την Κίτρινη ή Λευκή Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο ή ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν  μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια (ακόμη και εάν αυτή αναγράφεται στο Φύλλο Οδηγιών).

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κα Βάσω Μαράκα, «έχουμε αντιληφθεί πως στα φαρμακεία δεν υπάρχουν κίτρινες και λευκές κάρτες. Αλλά και η πλειονότητα όσων επισκέπτονται τα φαρμακεία δεν γνωρίζουν την χρήση τους και δεν τις αναζητούν. Θα επιθυμούσαμε, ως Ομοσπονδία, όλα τα φαρμακεία να προμηθευτούν έντυπα κίτρινης και λευκής κάρτας και να ενημερώνουν τους πελάτες τους πως και γιατί πρέπει να την χρησιμοποιούν. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας».

Ακόμη και όσοι γνωρίζουν πως υπάρχει ο θεσμός της κίτρινης κάρτας – τονίζει η κα Μαράκα – θεωρούν πως μόνο ο γιατρός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συμπλήρωση της, ενώ και ο ασθενής έχει το δικαίωμα, και την υποχρέωση, να την συμπληρώσει, χωρίς να αναφέρει προσωπικά στοιχεία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας τονίζει ότι ο ΕΟΦ θα πρέπει να μεριμνήσει πολύ πιο έντονα και συστηματικά  για τη διάδοση και την σημασία ύπαρξης αυτών των καρτών, παρόλα που δίνει τη δυνατότητα συμπλήρωσής τους και υποβολής τους είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω fax είτε, παραδίδοντάς της στον υπεύθυνο ιατρό. Η ΠΟΑμΣΚΠ θα ξεκινήσει πολύ σύντομα επαφές με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας.

 

Πηγη:https://virus.com.gr