Ενημέρωση των επαγγελματιών Υγείας για τα σκευάσματα λευπρορελίνης depot

Έχουν αναφερθεί λάθη στο χειρισμό τους που μπορούν να οδηγήσουν σε έλλειψη αποτελεσματικότητας.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας σκευασμάτων λευπρορελίνης depot σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ενημέρωσαν τους επαγγελματίες υγείας για τα κάτωθι:

Σκευάσματα λευπρορελίνης depot: πρέπει να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες για την ανασύσταση και τη χορήγηση για να μειώσετε τον κίνδυνο λαθών στον χειρισμό που μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη αποτελεσματικότητας.

Τα σκευάσματα λευπρορελίνης depot θα πρέπει να παρασκευάζονται και να χορηγούνται μόνο από επαγγελματίες υγείας που είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να ενίουν το φάρμακο στον εαυτό τους.

Τα λάθη στο χειρισμό σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας ανασύστασης, η οποία περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια.

Έχουν αναφερθεί λάθη στο χειρισμό depot σκευασμάτων λευπρορελίνης, τα οποία μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα έλλειψη αποτελεσματικότητας.

Τα σκευάσματα αυτά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, του καρκίνου του μαστού, για παθήσεις που επηρεάζουν το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας (ενδομητρίωση και ινομυώματα μήτρας) και για την πρόωρη ήβη.

Συμπεριλαμβάνουν εμφυτεύματα καθώς επίσης και κόνεις και διαλύτες για την παρασκευή ενέσιμων διαλυμάτων.

Πηγές: https://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=aa18756b-ea3f-456a-bf0d-95f68572cb60&groupId=12225

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/