Ενιαίο πλαίσιο κανονισμού όλων των δομών ψυχικής υγείας επεξεργάζεται το υπουργείο

Ενιαίο πλαίσιο για το σύνολο των εμπλεκόμενων δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ο γενικός γραμματέας Γιώργος Γιαννόπουλος, ενέκρινε την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας μέσω εκπόνησης θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών.

Τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες αφορούν στην Κατάθλιψη (ολιστική κάλυψη), σε Ψυχικές διαταραχές παιδιού –εφήβου, για τη νοσηλεία των οξέων περιστατικών, για την Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία (Assertive Community Treatment), για την κατ ́ οίκον παρέμβαση στην κρίση, για έγκαιρη παρέμβασης (early intervention) στην ψύχωση και στο πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο, για την εκπόνηση ατομικών θεραπευτικών σχεδίων.

Επίσης, για την προτυποποίηση της συνεργασίας – διασύνδεσης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.), τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τις Μονάδες Καταπολέμησης Εξαρτήσεων. Καθώς και την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τη λειτουργία οργανωμένων μονάδων Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται, η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εργαλείων για την ανίχνευση ψυχιατρικών διαταραχών καθώς και την ανάπτυξη βάσης δεδομένων – καταγραφή (registry) για άτομα με άνοια – Alzheimer.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο υπό τις προϋποθέσεις αξιολόγησης και ένταξης των Πράξεων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ θα προταθεί για να υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα. Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται κατά προσέγγιση στα 1.451.500€.

 

Πηγη:http://www.healthview.gr