Ενισχύεται το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας (ΣΕΥΥΠ) αναλαμβάνει το υπουργείο Υγείας, επιχειρώντας να ικανοποιήσει εν μέρει το διαχρονικό αίτημα για τη στελέχωση της εν λόγω υπηρεσίας η οποία επιχειρεί στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

Με προκήρυξη που ανάρτησε στη Διαύγεια, πιο συγκεκριμένα, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 113 θέσεων εργασίας – οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν στην Κεντρική Υπηρεσία, στην Αθήνα.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για νέες προσλήψεις αλλά για ανακύκλωση των υπαρχόντων δημοσίων υπαλλήλων. Το υπουργείο καλεί, δηλαδή, όσα στελέχη της δημόσιας υγείας το επιθυμούν και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να μετακινηθούν από την υπηρεσία που υπηρετούν στο ΣΕΥΥΠ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

ΨΜ65465ΦΥΟ-4ΥΛ

 

Πηγη:https://virus.com.gr