Ενοποιούνται ηλεκτρονικά τα δημόσια νοσοκομεία;

Το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ παρουσιάστηκε πρόσφατα σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. Αφορμή για την ημερίδα αποτέλεσε η ολοκλήρωση του α΄μέρους του έργου που αφορά στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος στα Νοσοκομεία Ευαγγελισμός και Λαϊκό από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υλοποιείται  στο πλαίσιο του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ολοκληρωμένη παρουσίαση του συστήματος το οποίο αποτελεί μια σύγχρονη ολοκληρωμένη λύση υποστήριξης των Νοσοκομείων, στη βάση ενιαίων λειτουργιών και προδιαγραφών, με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των υπηρεσιών φροντίδας, διαχείρισης και διοικητικής υποστήριξης.

Στην ημερίδα έδωσαν το παρόν Διοικήσεις των Νοσοκομείων, στελέχη πληροφορικής των νοσοκομείων. Πρωτόγνωρο εγχείρημα στο δημόσιο και ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας των επιμέρους εφαρμογών των νοσοκομείων χαρακτήρισε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος  της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Αν. Τάγαρης. Ο κ. Τάγαρης σημείωσε ότι το εν λόγω μοντέλο πλέον στηρίζεται σε μία ενιαία κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική και σε ενιαίους κανόνες λειτουργίας.

Την πορεία υλοποίησης του έργου, τα γενικά χαρακτηριστικά, τα στάδια και το πλαίσιο υλοποίησης, παρουσίασε η Ά. Γκρέκα, Προϊστάμενη Υποδ/νσης Γενικών Εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..  Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα οφέλη του έργου τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

  • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας των ασθενών
  • Απλούστευση και αυτοματοποίηση διαδικασιών
  • Ομοιομορφία στη λειτουργία των επιμέρους φορέων
  • Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης και πληροφόρησης
  • Υιοθέτησης αρχής της οικονομίας που προκύπτει από τη μεγάλη κλίμακα, την τυποποίηση δεδομένων και την ηλ. ανταλλαγή τους

Η τεχνική παρουσίαση του συστήματος πραγματοποιήθηκε από τον Π. Νταηφώτη στέλεχος της εταιρείας INTRASOFT International S.A. η οποία είναι ανάδοχος στην υλοποίησης του έργου. Λύση στην πολυσπερμία των πληροφοριακών συστημάτων χαρακτήρισε το έργο ο Γ. Στεφανόπουλος, Σύμβουλος, Εκπρόσωπος του Υπ. Υγείας.

 

Πηγη:https://virus.com.gr