Ενστάσεις Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος ως προς την συνάντηση του ΠΙΣ με τον Υπουργό Υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποτέλεσμα εικόνας για επαγγελματικη ενωση παθολογων ελλαδοσ
Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Π.Ι.Σ. την 19η Μαρτίου 2018 γίνεται λόγος για την συνάντηση που είχε το Δ.Σ. του, με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, με βασικό θέμα τις συμβάσεις των ιατρών ειδικότητας με τον ΕΟΠΥΥ.
Στο παραπάνω δελτίο τύπου γίνεται διάκριση μεταξύ των οικογενειακών ιατρών και των «ιατρών ειδικότητας». Συγκεκριμένα, εξαιρούν τρόπο τινά τους Παθολόγους από τους ιατρούς ειδικότητας και ταυτόχρονα δεν στηλιτεύουν τον αποτυχημένο σχεδιασμό της Π.Φ.Υ., που το αποδεικνύει η άρνηση των ιατρών να στελεχώσουν τα Το.Μ.Υ. καθώς και να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ ως οικογενειακοί ιατροί.
Το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. μη λαμβάνοντας υπόψη του, τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς και τα τεράστια προβλήματα τους, διεκδικεί την περαιτέρω στελέχωση των ΠΕΔΥ για την στήριξη της Π.Φ.Υ. καταφανώς αγνοώντας την μετονομασία τους σε Κέντρα Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4486/2017.
Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στο ότι «δεν προχωρούν οι Το.Μ.Υ. σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας»! Στη δε παταγώδη αποτυχία των «ευφάνταστων συμβάσεων» των 72 λεπτών του Ευρώ των οικογενειακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, αρκούνται μόνο να σχολιάσουν πως «δεν έτυχαν προσφοράς εκ μέρους των ιατρών».
Ο όρος «ιατρός ειδικότητας» είναι στην ουσία αδόκιμος και συνιστά αν μη τι άλλο υποβάθμιση των Παθολόγων, εφόσον δεν τους περιλαμβάνει. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε συντεχνιακές πρακτικές που ως τελικό στόχο έχουν την δημιουργία ιατρών δύο ταχυτήτων και τον αποκλεισμό συγκεκριμένων ειδικοτήτων από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ο ρόλος του Π.Ι.Σ. είναι να προασπίζει τα συμφέροντα όλων των ιατρών ανεξαρτήτως ειδικότητας και δεν χωρούν σε καμία των περιπτώσεων αποκλεισμοί και εξαιρέσεις!
Ως Παθολόγοι εξανιστάμεθα σφόδρα, διότι ο ΠΙΣ εμμέσως με τη στάση του, φαίνεται να αποδέχεται τον αμιγώς κρατικό χαρακτήρα στην Π.Φ.Υ. που προωθούν οι κυβερνώντες.
Προφανέστατα αγνοούν τους 1300 ήδη συμβεβλημένους Παθολόγους με τον ΕΟΠΥΥ και τους πάνω από 3.000 ελευθεροεπαγγελματίες σε όλη την επικράτεια.
Είμαστε η πολυπληθέστερη ειδικότητα πανελλαδικά και πλέον συσπειρωνόμαστε με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος υγείας, με όρους επιστημονικούς, χωρίς συγχρόνως να απεμπολούμε τα πάσης φύσεως δικαιώματα μας.
Εκ της εκτελεστικής επιτροπής της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε)
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr