Εντατικοί υγειονομικοί έλεγχοι ενόψει Πάσχα – Ειδική μέριμνα για τη Θεσσαλονίκη

Εγκύκλιο για την εντατικοποίηση των ελέγχων ενόψει Πάσχα, κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά την πολυήμερη διακοπή της υδροδότησης, εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γ. Μπασκόζος.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο ο κ. Μπασκόζος ζητάει, στους υγειονομικούς ελέγχους που ήδη διενεργούνται, να δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, σε χώρους εκδηλώσεων, σε επιχειρήσεις αναψυχής, σε οχήματα μεταφοράς προϊόντων, σε προσωρινούς πάγκους που αναπτύσσονται είτε σε υπαίθριους είτε σε κλειστούς χώρους για τις αγοραστικές ανάγκες των Εορτών καθώς σε πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν υγειονομικά προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία τους και στην ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων και σε σε καταλύματα επισκεπτών –τουριστών και γενικότερα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως των ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων.

Ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης επισημαίνεται ότι οι υγειονομικοί έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν κυρίως στον έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων. Παράλληλα, επισημαίνεται η σημασία της καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά και η πιστή εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

Φυσικά, ο κ. Μπασκόζος δεν παραλείπει να επαναλάβει την αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

“Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υποχρεώσεις τους. Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι οικείες Περιφέρειες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα”, σημειώνεται.

 

Πηγη:https://virus.com.gr