Εντοπίστηκαν 3 γονίδια που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου στον τράχηλο

Η έρευνα είναι μια από τις πρώτες που δείχνουν γενετικές ποικιλομορφίες να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο προκαρκινικών ευρημάτων και καρκίνου στον τράχηλο.

Επιστήμονες εντόπισαν 3 γονίδια που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στον τράχηλο.

Η έρευνα, του Imperial College, δημοσιεύτηκε στο The Lancet Oncology και μελέτησε στοιχεία 150.000 γυναικών στην Ευρώπη.

Η έρευνα είναι μια από τις πρώτες που δείχνουν γενετικές ποικιλομορφίες να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο προκαρκινικών ευρημάτων και καρκίνου στον τράχηλο.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα ανοίγουν το δρόμο για εντοπισμό γυναικών με μεγαλύτερο κίνδυνο και για πιο στενή παρακολούθηση της υγείας τους.

Προηγούμενες έρευνες, υπέδειξαν ότι περίπου το 30% του κινδύνου για καρκίνο του τραχήλου οφείλεται σε γενετικά αίτια. Η νέα έρευνα είναι η πρώτη που εντοπίζει γενετικές ποικιλομορφίες που ενδεχομένως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο.

Tα στοιχεία αποκάλυψαν ότι συνήθεις ποικιλομορφίες σε 3 γονίδια, PAX8, CLPTM1L και HLA, συνδέονταν με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο στον τράχηλο.

Η ερευνητική ομάδα ποσοτικοποιεί τον αυξημένο κίνδυνο που αποδίδεται σε γενετικές ποικιλομορφίες σε επόμενη φάση της έρευνας. Προειδοποιεί ότι τα ευρήματα θέλουν επιβεβαίωση σε μεγαλύτερες έρευνες και οι βιολογικές επιδράσεις κάθε ποικιλομορφίας στην υγεία του τραχήλου χρειάζεται να μελετηθεί λεπτομερώς.

Πηγές: The Lancet Oncology

 

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/