Εντοπίστηκαν 5 βιοδείκτες που δείχνουν την πορεία ασθενών με COVID-19

Τα ευρήματα θα βοηθήσουν τους γιατρούς στις ΗΠΑ να προβλέπουν καλύτερα το αποτέλεσμα σε ασθενείς με COVID-19.

Ερευνητές του George Washington University (GW), ανακάλυψαν 5 βιοδείκτες στο αίμα που συνδέονται με μεγαλύτερες πιθανότητες κλινικής επιδείνωσης και θανάτου σε ασθενείς με COVID-19.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο  Future Medicine, και τα ευρήματα θα βοηθήσουν τους γιατρούς στις ΗΠΑ να προβλέπουν καλύτερα το αποτέλεσμα σε ασθενείς με COVID-19.

Ο Juan Reyes, δήλωσε ότι όταν άρχισαν οι γιατροί να αντιμετωπίζουν ασθενείς με COVID-19 , τους παρακολουθούσαν να γίνονται καλύτερα ή χειρότερα χωρίς να ξέρουν το γιατί.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν 299 ασθενείς που διαγνώστηκαν με COVID-19 και νοσηλεύτηκαν στο GW Hospital μεταξύ 12ης Μαρτίου και 9ης Μαΐου 2020.

Από αυτούς, 200 υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση των 5 βιοδεικτών-  Ιντερλευκίνης-6, Δ-Διμερή, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, γαλακτική αφυδρογονάση και φερριτίνη.

Αυξημένα επίπεδα αυτών των βιοδεικτών συνδέονταν με φλεγμονή και αιμορραγική διαταραχή, δείχνοντας ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εισαγωγή στη ΜΕΘ, μηχανική υποστήριξη και θάνατο. Οι μεγαλύτερες πιθανότητες θανάτου συνέβησαν όταν τα επίπεδο γαλακτικής αφυδρογονάσης ήταν άνω του 1200 units/l και το επίπεδο Δ-Διμερών,  άνω του  3 μg/ml.

Ο Shant Ayanian, ελπίζει ότι αυτοί οι βιοδείκτες θα βοηθούν τους γιατρούς να καθορίζουν πόσο επιθετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς, αν ένας ασθενής θα πρέπει να λάβει εξιτήριο και πώς να παρακολουθήσουν ασθενείς που πηγαίνουν σπίτι.

 

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/