Εντός των ορίων ασφαλείας η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σύμφωνα με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ανακοίνωσε ότι το 2018 δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ασφαλείας εντός αστικού ιστού, σε καμιά περιοχή.
Onmed.gr
Κατά τους επιτόπιους ελέγχους εντοπίστηκαν επτά περιπτώσεις υπερβάσεων ή πιθανών υπερβάσεων σε θέσεις εκτός αστικού ιστού, σε περιοχές που αποτελούν «πάρκα κεραιών».
Η ΕΕΑΕ δημοσιοποίησε τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που διενεργήθηκαν το 2018 σε σταθμούς κεραιών, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.
Διενεργήθηκαν έλεγχοι και επίτόπιες μετρήσεις σε 2.671 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα, από τους οποίους το 97% ήταν αυτεπάγγελτοι έλεγχοι, ενώ οι υπόλοιποι έγιναν κατόπιν αιτημάτων πολιτών ή φορέων. Περίπου το 87% των ελέγχων αφορούσε σταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ενώ το υπόλοιπο σταθμούς κεραιών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και σταθερής τηλεφωνίας.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση απολογισμού λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) για το 2018.
Το ΕΠΗΠ είναι ένα πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο 500 σταθμών μέτρησης της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τα αποτελέσματα του οποίου προβάλλονται μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Πηγη:medispin.blogspot.com