Εξάλειψη ευθυνών Διοικήσεων Νοσοκομείων για παράταση συμβάσεων

Τροπολογία στο Σ/Ν του υπ.Υγείας

 

Tην εξάλειψη των ευθυνών των διοικήσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, λόγω παράτασης ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του ιατρικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη που προτείνεται «θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που καταβλήθηκαν έως την δημοσίευση του παρόντος για πραγματική απασχόληση των πάσης φύσεως εργαζομένων των δημόσιων νοσοκομείων και των πρωτοβάθμιων μονάδων των ΔΥΠΕ, εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, των οποίων οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου παρατάθηκαν καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου του π.δ.164/2004, τα σχετικά χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται σε βάρος των Διοικητών ή Υποδιοικητών ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των .Υ.ΠΕ., των δημοσίων νοσοκομείων και των υπαλλήλων των Οικονομικών Υπηρεσιών τους, στους οποίους και δεν επιβάλλονται οποιασδήποτε φύσης πειθαρχικές, ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις που σχετίζονται με την καταβολή των ως άνω δαπανών».

 

ΠηγηLHealthDaily