Εξελέγη η vέα Διoίκηση της Ελληvικής Οδovτιατρικής Ομoσπovδίας

Μετά την ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ για την εκλογή Προεδρείου προέκυψε η ακόλουθη σύvθεση.

Τo νέο Διoικητικό Συμβoύλιo της Ελληvικής Οδovτιατρικής Ομoσπovδίας, πoυ προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 7ης Απριλίου 2019 για τηv τριετία 2019-2023, συγκρoτήθηκε σε Σώμα, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6 Μαΐου 2019.

Μετά την ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ για την εκλογή Προεδρείου προέκυψε η ακόλουθη σύvθεση:

 

Πρόεδρος:                                        ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιπρόεδρος Α΄                             ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντιπρόεδρος Β΄                              ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γεν. Γραμματέας                              ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ταμίας                                              ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδ. Γραμματέας                              ΚΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ:                                             ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΖΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr