Εξετάζεται συμψηφισμός clawback με δαπάνες για κλινικές έρευνες

Σκέψεις και συζητήσεις για τη λήψη μέτρων που θα ελαφρύνουν τις φαρμακευτικές εταιρείες από το μέτρο αναγκαστικών επιστροφών (clawback), δίνοντας παράλληλα κίνητρα για νέες επενδύσεις, εξετάζει το υπουργείο Υγείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με ειδική επιτροπή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αξιολογεί ως θετικό το ενδεχόμενο να υπάρχει συμψηφισμός της δαπάνης των φαρμακευτικών εταιρειών για κλινική έρευνα και της υποχρέωσης καταβολής του clawback. Οι ίδιες μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι το υπουργείο Υγείας εξετάζει σοβαρά την άμεση υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης.
Οπως εξηγεί παράγων του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας, «πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το ποσό που επενδύεται στις κλινικές μελέτες θα αφαιρείται από το clawback που καλείται να πληρώσει η εκάστοτε εταιρεία». Με την κίνηση αυτή, το υπουργείο δίνει κίνητρα στις φαρμακευτικές εταιρείες να κάνουν επενδύσεις σε κλινικές μελέτες, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν μέρος των δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη. Οπως σημειώνουν εκπρόσωποι του κλάδου των φαρμακευτικών εταιρειών, οι κλινικές μελέτες αποτελούν ευκαιρία για την εξεύρεση νέων θεραπειών, συμβάλλοντας παράλληλα και στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό γιατί δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ενισχύεται το ελληνικό ΑΕΠ, ενώ παράλληλα αυξάνονται και τα φορολογικά έσοδα. Από την άλλη, το clawback αποτελεί για τις εταιρείες μέτρο έμμεσης φορολόγησης που καλούνται να «επιστρέψουν» οι ίδιες στο κράτος, σε περίπτωση υπέρβασης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.
Ωστόσο, εκπρόσωποι των φαρμακευτικών υποστηρίζουν στην «Κ» ότι το κίνητρο της προσέλκυσης κλινικών μελετών μπορεί να έχει αποτέλεσμα, εάν και εφόσον το αξιολογήσουν θετικά και οι διοικητές των νοσοκομείων. Σημειώνεται ότι το πραγματικό ύψος της δαπάνης για κλινικές μελέτες στην Ελλάδα περιορίζεται στα 42 εκατ. ευρώ ετησίως, όταν στην Ευρώπη το ύψος των δαπανών για κλινικές μελέτες ανέρχεται περίπου στα 35 δισ. ευρώ.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com